Workshop “Optimaliseren capaciteitsgebruik en wedstrijdkalender”

Workshop “Optimaliseren capaciteitsgebruik en wedstrijdkalender”

De wedstrijdkalender is van oudsher de ‘plek’ waar verenigingsleden elkaar vinden; een kalender vol competitieve en sociale activiteiten. En voor de actieve deelnemers geldt dat ‘hun’ wedstrijden een vaststaand gegeven zijn, een ‘recht’. Daarnaast zijn er doelgroepen binnen de club die nauwelijks aan bod komen in de kalender. En er zijn ook leden voor wie al deze verenigingsactiviteiten een ‘last’ vormen: momenten waarop zij niet kunnen spelen. Ook hun golfrondes verdienen een ‘plek’ bij het verdelen van uw capaciteit. En naast een verenigingskalender zijn er ook activiteiten die door golfbanen zelf of golfscholen worden georganiseerd: b.v. voor beginners of bedrijfsleden.

In een tweetal interactie workshops, een gezamenlijk initiatief van NGF en NVG, beantwoorden we samen met u de volgende vragen:
–          Past uw kalender nog bij uw huidige ledenbestand?
–          Hoe bindt u nieuwe golfers/leden met uw activiteiten?
–          Biedt uw activiteitenkalender iets voor alle doelgroepen?
–          Van wie is de activiteitenkalender?
–          Hoe flexibel is een activiteitenkalender?
–          Hoe verdeelt u uw beschikbare capaciteit over de verschillende golfers?
–          Hoe maakt u met uw kalender optimaal gebruik van uw beschikbare capaciteit?

Met de workshop bieden we inzicht, beantwoorden we vragen, en ondersteunen we bij het effectief en efficiënt inzetten van capaciteit en activiteiten.

Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor verenigingsbestuurders en managers van golfbanen/clubs, liefst sámen.

Waar, wanneer?
De workshop wordt 2x aangeboden;
–          4 oktober a.s. bij Golf Event Center (Lelystad)
–          6 oktober a.s. bij BurgGolf Haverleij (Den Bosch)

Tijden?
De workshop duurt van 14.00u tot 16.30u. Aansluitend is er gelegenheid om nog een drankje te drinken in het clubhuis.

Kosten?
De kosten voor deelname aan de workshop bedragen 40 euro (excl. btw) per persoon.

Registratie
Aanmelden voor deze workshops kan per e-mail, ms@nvg-golf.nl. Graag aangeven wie er namens uw organisatie deel gaan nemen.