WGA-hiaatverzekering

WGA-hiaatverzekering

In de CAO Golfbranche is opgenomen dat de werkgever verplicht is om een aanbod voor de WGA-hiaatverzekering aan haar medewerkers te doen. De reden hiervoor is dat de werknemers een groot risico lopen op het moment dat zij twee jaar ziek zijn en in de WGA instromen.

De werknemers mogen zelf bepalen of zij willen deelnemen aan de verzekering en betalen zelf de premie (tenzij u als werkgever dit wilt doen).

Welk risico loopt de werknemer
Na twee jaar van ziekte krijgt de werknemer geen salaris meer doorbetaald van de werkgever en is vanaf dat moment afhankelijk van een uitkering van de overheid. Als de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht door het UWV, dan heeft de werknemer recht op een WGA-uitkering die het UWV verstrekt. De hoogte van deze WGA-uitkering is van verschillende factoren afhankelijk. De kans is echter aanwezig dat de uitkering uiteindelijk maximaal 70% van het minimumloon bedraagt. Dat betekent dus een flinke terugval in inkomen, wat veel impact kan hebben voor de medewerkers!

Verzekeringsoplossing
Via verzekeringsmakelaar Klap b.v., aangesloten bij het NVG inkoopnetwerk, bieden wij voor onze leden een oplossing hiervoor aan. Er worden twee verzekeringen aangeboden:

  • WGA-gat verzekering met uitgebreide dekking
  • WGA-gat verzekering met basisdekking


Verdere informatie en offerte
Wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.