Update NVG (2) m.b.t. zaken omtrent Corona-virus

Zie hier een tweede update over de ontstane situatie. We hebben veel van jullie te woord gestaan vandaag. Een onwerkelijke nieuwe werkelijkheid is waar we in terecht zijn gekomen. Nu kijken hoe we en onze bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van het virus en de schade ondertussen beperken.

Banen wel/niet verplicht dicht?
De NGF en NVG hebben op 16 maart uitgebreid contact gehad met het ministerie van VWS en het NOC*NSF omtrent de precieze gevolgen voor de golfclubs en -banen n.a.v. het op 15 maart bekendgemaakte besluit dat scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs vanaf zondagavond 18.00 uur gesloten moeten blijven om de uitbraak van het coronavirus in te dammen.

Wij zijn erg trots op de golfbanen die het hierboven genoemde besluit gevolgd hebben. Dat vereist moed en vraagt leiderschap.

Met nadruk willen wij stellen dat wij bij ons advies van het sluiten van golfbanen en clubhuizen blijven. De maatregelen van de overheid laten er volgens ons, na de gevoerde gesprekken met het ministerie van VWS en het NOC*NSF op 16 maart, geen misverstand over bestaan dat alle clubhuizen en golfbanen tot en met 6 april per direct de deuren moeten sluiten.

Deze moeilijke en ingewikkelde tijd voor golfclubs en golfbanen vraagt nadrukkelijk om maatschappelijke cohesie en solidariteit. Golfclubs en -banen maken deel uit van deze gemeenschap en vallen derhalve binnen de eisen, die in tijden van crisis aan deze gemeenschap (mogen) worden gesteld. Wij roepen de golfbanen die tot dusver hebben besloten om open te blijven op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en alsnog hun golfbaan te sluiten.

Afsluitend en ten overvloede is er op dit moment ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Corona-crisis afneemt en is de volksgezondheid het allerbelangrijkste. Wij volgen het nieuws hieromtrent op de voet en communiceren waar nodig zo snel als mogelijk om jullie op de hoogte te houden. Blijf gezond en neem uw verantwoordelijkheid.

Bestuur Nederlandse Golf Federatie & Bestuur Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties

Werktijdverkorting:
De wachttijd lijkt er niet meer te zijn en werktijdverkorting is waar werkgevers op in moeten zetten. Voor zover wij kunnen terugvinden geldt dit voor alle werkgevers (bv, vereniging, stichting). Werktijdverkorting kan aangevraagd worden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
Let op: zoals wij begrijpen: een toegekende aanvraag kan niet aangepast (uitgebreid) worden tijdens de looptijd van drie weken. Zolang de aanvraag nog loopt wel.

Standaardbrief Informatie medewerkers
Met deze brief kunt u uw medewerkers informeren. (op te vragen bij de NVG, info@nvg-golf.nl).

Compensatie golfers
Bij verschillende golfbanen komt de vraag van leden binnen over compensatie. Voor zover wij kunnen terugvinden is er in geval van overmacht geen verplichting tot compensatie. Wel kunnen we terugvinden dat andere partijen nadenken over een passende vorm van compensatie, bijvoorbeeld in de fitness. Het lijkt ons goed iets te doen voor een blije golfer.

Overige regelingen voor ondernemers
Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten.
Uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Ondersteuning golfbanen
In ons samenwerkingsverband Gastvrij Nederland hebben we een brief opgesteld met een aantal verzoeken aan de overheid ter ondersteuning van de ondernemers in de gastvrijheidsbranche. Deze brief is op te vragen bij de NVG (info@nvg-golf.nl).

Heeft u vragen? Mail of bel!