Update Golfbranche & Coronavirus 9 april 2020 (Update NGF, NVG)

Dank voor de input die jullie leveren op het golfprotocol. We komen zo tot een erg sterk document. Dit gaan we samen met andere sporten aanbieden aan de ministeries. NOC*NSF heeft zich ook achter dit initiatief geschaard. Op deze manier gaat sport langs deze twee wegen aandringen op een verantwoorde opening van een deel van de sport in ons land. Via NOC*NSF naar het ministerie van VWS en via POS/MKB NL naar het ministerie van EZK. Wij zijn ervan overtuigd dat dit onze kansen op resultaat vergroot.
De aansluiting van NOC*NSF bij ons initiatief is in lijn met onze andere gezamenlijke acties voor o.a. het noodfonds voor de sport. Het Mulier Instituut brengt momenteel de schade voor de sport in kaart. Hiervoor hebben wij via het POS-cijfers over inkomstenderving in golf en andere sporten aangeleverd. Dit is hard nodig, want het gat tussen inkomstenderving en compensatie is veel te groot met de huidige maatregelen.

Reparatie NOW en demping WAB-effect nodig
Gister haalden wij een quote aan over het effect van de WAB: dit blijkt minder rooskleurig te zijn dan gedacht. Ook de WAB gooit roet in het eten. Dit hebben wij via ons MKB-platform Gastvrij Nederland aangehaald. KHN heeft er een helder artikel over geschreven. Klik hier voor het artikel

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) moeilijk toegankelijk voor sportverenigingen (bron: NOC*NSF)
Deze week is het loket voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geopend. Inmiddels is duidelijk dat veel verenigingen met personeel hier tussen de wal en het schip terecht dreigen te vallen. Zij zijn wél de formele werkgever, maar de verloning gebeurt via een sportservice-organisatie. Doordat de personele lasten niet via het loonheffingsnummer van de vereniging lopen, komt de vereniging niet in aanmerking. De sportservice-organisatie komt op haar beurt niet in aanmerking omdat ze zelf niet aan de eis van minimaal 20% omzetdaling voldoet. Netwerk in de Sport (NIDS) heeft dit probleem inmiddels bij de politiek aangekaart. NOC*NSF zijn met NIDS en de WOS in gesprek om deze problematiek helder in beeld te krijgen. Ook VWS is hierbij betrokken en vanuit het ministerie is ons bevestigd dat deze uitwerking van de criteria voor de NOW bij de betrokken ministers onder de aandacht is gebracht. Daarmee is het nog niet opgelost, maar het is wel duidelijk dat er ambtelijk en politiek gekeken wordt naar mogelijke oplossingen voor deze en andere zogenoemde ‘witte vlekken’ in deze regeling.

Ondertussen: houd contact!
Mensen hebben behoefte aan contact. En dat hoeft niet altijd fysiek te zijn. Ook telefoontjes en video-bellen zorgen voor oxytocine in ons brein. En daar heeft ieder mens behoeft aan. Zorg ervoor dat uw medewerkers dat ook krijgen. Steeds meer zien we borrels online ontstaan. Zoom of whereby zijn hier zeer geschikt voor. Dus: vanmiddag DoMiBorrel met uw medewerkers?
Voor gebruik Zoom: is negatief in het nieuws geweest. Met een paar instellingen kan je Zoom veilig maken: Lees hier hoe!

Golfprofessionals & Corona
De NGF heeft een FAQ gemaakt over golflessen en corona. Lees dit artikel hier.

Regio-overleg
Vanmorgen heeft het eerste regio-overleg online plaatsgevonden. Ook daaruit bleek dat er veel behoefte is aan contact. Brabant had de primeur met 17 deelnemers. In een uurtje waren we helemaal bij, erg goede tips uitgewisseld en goede zaken besproken met elkaar. Goede input ook voor het golfprotocol gekregen. En ook goed om elkaar even te zien. Vervolg regio Brabant is gepland in de week van 21 april. Andere regio-overleggen worden volgende week ingepland.

Nieuwe SBI codes
Toevoegingen 7 april SBI-codes op een rij. Klik hier voor het overzicht.

Sport & Corona in de media
Tot slot wijzen we u nog een lezenswaardig overzichtsartikel waarin delen uit andere artikelen over Sport & Corona zijn gebundeld. Klik hier voor dat artikel.

Informatieve websites die up-to-date gehouden worden
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-golf-in-nederland NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.ngf.nl/coronafaq

Bij vragen: wij zijn bereikbaar!