Update Golfbranche & Coronavirus 8 april 2020 (update NGF, NVG)

Het begint steeds duidelijker te worden dat we toegaan naar langdurigere “1,5 meter economie”. In gesprekken met MKB Nederland, Gastvrij Nederland en het ministerie van EZK lijkt dit het sleutelwoord. Ieder protocol dat wordt opgesteld begint hier zo ongeveer mee. Hoe dit uit gaat werken op contactsporten is de vraag, met mondkapjes en handschoenen aan, 1 tegen 1? Wel is het duidelijk dat we voor langere tijd op een andere manier gaan sporten, als het zover is dat we weer open mogen als sport. Golf heeft het initiatief genomen om samen met een aantal andere sporten een protocol op te stellen. Hiervoor hebben we ook voorbeelden gebruikt uit het buitenland van onze bevriende golforganisaties. Deze week gaan we dit inleveren bij het ministerie van Economische Zaken. Voor wie er meer in detail over het protocol wil weten en ideeën heeft: neem contact op met Lodewijk (06-19616624, LK@nvg-golf.nl) of Jeroen (06-51613389, jeroen.stevens@ngf.nl).

Informatievoorziening op maat?
We hebben al met veel clubs en banen contact gehad. Er zijn wat vragen bij ons terug gekomen om updates te filteren, aangepast op type baan / club. Echter hebben we besloten alle informatie met u te delen, zodat we voorkomen informatie achterwege te laten die mogelijk wel interessant voor u is. Voor vragen of dit van toepassing is op uw club/baan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit
Het kabinet heeft gister aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Dit was ook door onze leden ingebracht. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Voor golf: SBI code 85519 is toegevoegd aan de lijst, een aantal golfprofessionals kan hier gebruik van maken.
Ziehier voor meer.

NOW: omzetdaling bepalen als uw golfbaan uit meerdere entiteiten bestaat
De tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) moet ervoor zorgen dat werkgevers hun werknemers tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk in dienst kunnen houden. De subsidie biedt een tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten. Een werkgever heeft recht op de subsidie als er sprake is van ten minste 20% omzetdaling. Maar hoe bepaalt u de omzetdaling als u deel uitmaakt van een bedrijf met meerdere entiteiten? AWVN zocht het uit. Ook golfbanen bestaand vaak uit meerdere rechtspersonen. Ziehier voor meer.

Webinar NGF ledenbehoud goed bekeken
Gistermiddag gaf de NGF een eerste webinar over ledenbehoud na de heropening. Ruim 170 mensen hebben deze gevolgd. U kunt het webinar alsnog zien: https://www.ngf.nl/online-trainingen. Neem voor vragen contact op met Alexander Renders via Alexander.Renders@ngf.nl / 06 21 51 04 54.

Regio-overleggen NVG: donderdag test regio Brabant
Het is duidelijk dat de regio-overleggen op locatie nu geen doorgang kunnen vinden. Donderdag is een test met een eerste regio-overleg online met de leden van de NVG in de regio Brabant. Als dit goed gaat, dan volgen andere regio’s.

Horeca Nederland plaatst kanttekeningen bij hoogte compensatie NOW
‘Ons is ook gebleken dat in sommige media ten onrechte de verwachting is gewekt dat het 90% van de totale loonsom betreft’, zo meldt de woordvoerder van KHN. ‘Het klopt dat niemand 90% van zijn loonkosten krijgt vergoed. Loonkosten zijn opgebouwd uit bruto loon (of sv-loon), plus werkgeverspremies en plus reserveringen voor vakantietoeslag en vakantiedagen. Het percentage verwacht omzetverlies over bijvoorbeeld maart, april en mei is het percentage vergoeding over het sv-loon van januari, plus 30%, en daarvan 90%. Dan blijft over die 10%. Je krijgt 80% voorschot dus je begint met 20% zelf bijleggen. Maar ook wat je aan de 30% opslag tekort komt; zoals de reservering vakantietoeslag en de reservering vakantiedagen (met de sociale lasten hierover) en vaak de hoge ww-premie die je wel een keer moet afdragen. Bovendien zit in het sv-loon over januari niet de lonen die je in maart april en mei moet doorbetalen aan werknemers met een oproepovereenkomst die in januari niet werkten en geen loonbetaling kregen. Ook seizoenbedrijven vallen zo buiten de boot, net als bedrijven die na 1 februari zijn overgenomen, etc. Deze hebben over januari geen loonsom sv en dus geen vergoeding, zo blijkt uit de regeling. Als alles meezit krijg je dus maximaal 75% van je loonkosten en het kan in genoeg horecasituaties nog meer tegenvallen. KHN maakt zich er hard voor deze zaken te verbeteren om een ongekend omvallen van horecabedrijven te voorkomen.’ NVG en NGF hebben dit punt ook ingebracht via Gastvrij Nederland.

DAS
Met name voor verenigingen is de volgende link interessant voor enige juridische zaken: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/qena-juridisch

De golfbranche helpt
Golfclub Kleiburg draagt zijn steentje bij aan het reilen en zeilen van de extra zorglocatie in Rotterdam Ahoy, waar kwetsbare Rotterdammers ten tijde van de coronapandemie worden opgevangen. Een lid van de golfclub uit Brielle is daar projectcoördinator. Rotterdam Ahoy is zo groot, dat medewerkers zich er per E-bike verplaatsen. Maar een fiets is niet handig om spullen te vervoeren. Daarom bedacht de projectcoördinator om drie handicarts en de kluskar met laadbak van zijn club in te zetten. Aan dat verzoek gaf de golfclub graag gehoor. Dus verrichten de Kleiburg Handicarts (na een grondige schoonmaak) ook een zorgtaak in de Zorglocatie Rotterdam Ahoy.

The Dutch in Spijk ondersteunt met handicarts een vergelijkbaar initiatief bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Meer leuke initiatieven zijn te vinden op: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/2503-acties-banen-en-clubs

GolfMarkt
Vanwege het Coronavirus heeft de NGF het besluit genomen om de eerste editie van GolfMarkt 2020 niet te drukken en te verspreiden in april 2020.

Informatieve websites die up-to-date gehouden worden
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-golf-in-nederland NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.ngf.nl/coronafaq

Bij vragen: wij zijn bereikbaar!