Update Golfbranche & Coronavirus 7 april 2020 (Update NGF, NVG)


Gister geen update: NVG en NGF stemmen het moment van verzending af met elkaar, dat liep gister even mis. Vandaar dat NVG leden de update vandaag krijgen. Met een extra: column van Jannes Landkroon.

Wij hopen dat u, ondanks de gesloten banen, toch een beetje heeft kunnen genieten van het mooie weer. Dit mooie weer neemt begrijpelijk ook de roep toe voor gereguleerde (her)opening van de golfbanen. Wij willen u laten weten dat wij met de relevante overheids- en sportinstanties in gesprek zijn om te komen tot de juiste protocollen die het mogelijk moeten maken om, als de trends in ziekenhuisopnames een blijvend dalende lijn laten zien, na 28 april wellicht weer gereguleerd open te kunnen. Vanzelfsprekend alleen als de betreffende overheidsinstellingen hier goedkeuring voor geven. Hier betrekken wij een aantal andere buitensporten bij om zo onze kansen te vergroten.

Jannes Landkroon, voorzitter NGA, over aanpassen baanonderhoud in coronatijd
Het zijn gekke tijden, dat weten we allemaal en dat voelen we allemaal. Vanuit het perspectief van een greenkeeper zijn het ook vreemde tijden. Ik merk zelf dat bij al mijn werkzaamheden om de 20 seconden opkijk of ik golfers moet doorlaten. Dit blijkt na 19 jaar greenkeeping zo ingebakken te zitten dat ik het er niet uit krijg. Een beroemd filosoof (nr14) zei ooit “ellek nadeel heb ze voordeel” en zo is het. Werkzaamheden gaan bijna 2x zo snel op een baan die leeg is. Lees hier verder.

Vrijstelling betaling auteursrechten in sluitingsperiode
Alle bedrijfssectoren ondervinden verregaande gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Buma/Stemra, Sena en Videma hebben gezamenlijk besloten om bedrijven, sportverenigingen, instellingen en winkels die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt. Op dit moment is onduidelijk hoe lang de maatregelen zullen duren en op welke manier er mogelijk compensatie zal plaatsvinden. Buma/Stemra, Sena en Videma gaan met klanten en hun vertegenwoordigers in gesprek om tot passende oplossingen te komen. NOC*NSF staat hierover in contact met SENA. In een later stadium zullen wij over de uitkomst hiervan informeren.

Via de NVG krijgen leden 20% korting op de reguliere tarieven van Buma/Stemra en Sena als zij daarvoor opteren. Mail naar MS@nvg-golf.nl voor de korting als u deze nog niet krijgt.

Bereken hoogte NOW subsidie met tool
Met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) kunt u subsidie aanvragen en een voorschot op uw loonkosten krijgen. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die u in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van AWVN krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie gedurende de maanden maart t/m mei, het voorschot en de maandelijkse termijnen. Ga hier aan de slag met de NOW-rekentool

Loket NOW-regeling gister geopend
Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf  6 april een aanvraag indienen bij UWV. UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Let op bij het aanvragen: u kunt 1 maal de keuze maken welke periode u inzet als referentie. Eén van onze leden die ik sprak gaf de tip niet te snel aan te vragen: zo heb je het beste inzicht welke periode beter uitkomt, ook ivm eventuele verlenging van de lockdown. Daarbij: als u gebruik maakt van de regeling, dan heeft dit ook consequenties: u kan in die periode geen ontslag aanvragen voor uw personeel. In Misset Horeca wordt ook geschreven over de afweging die u moet maken als ondernemer/werkgever in een artikel waar oa Won Yip aan het woord is.

Hier kunt u de aanvraag doen: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/

Inbraken golfbanen
Van Maurice Hermans (De Herkenbosche) ontvingen wij bericht over inbraken op de golfbaan. In de afgelopen nachten zijn bij De Herkenbosche meerdere pogingen tot inbraak geweest. Bij de eerste poging zijn de accu’s van de buggy’s gestolen. In een daaropvolgende nacht zijn vervolgens 2 buggy’s meegenomen. Ook BurgGolf Haverleij Den Bosch en de Noord-Nederlandse G&CC hebben in de afgelopen periode te kampen gehad met pogingen tot inbraak. Zorg er voor dat alle voertuigen, materialen e.d. binnen opgeborgen worden.

NNGCC opent webshop
Om de leden te servicen heeft de Noord Nederlandse G&CC een webshop geopend waar je ook tegoeden kan kopen bij de pro’s! https://webshop.nngcc.nl/