Update Golfbranche & Coronavirus 27 maart (update NGF, NVG)

Vanmorgen tijdens het dagelijkse overleg dachten we geen punten te hebben voor een update vandaag. Gedurende de ochtend blijkt er toch weer veel te gebeuren. Dus toch weer een update vandaag. Wij hopen dat deze update u weer wat verder gaat helpen.

Leuke initiatieven
We zijn gestart met een artikel (https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/2503-acties-banen-en-clubs) waarin we goede en leuke inititieven van golfclubs en -banen verzamelen. Deel uw initiatief ook met golf@ngf.nl. Wij proberen het artikel regelmatig te updaten.

Eenmalige tegemoetkoming ook voor sportverenigingen en– stichtingen via Noodloket
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Vanmiddag is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000, – euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Voor meer informatie zie: https://sportengemeenten.nl/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket/

Overzicht steun Deloitte
Weliswaar gister meegezonden met de late mailing, vandaag nog extra aandacht ervoor: het overzicht van steunmaatregelen voor golfbanen/-clubs. Het document kunt u bij ons opvragen (info@nvg-golf.nl). Heeft u vragen, richt deze a.u.b. aan: j.stevens@ngf.nl / LK@nvg-golf.nl. Als er een update plaats vindt in het document, dan vindt u hier altijd de meest recente versie: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland

Webinar Noodfonds Overbrugging Werkloosheid (NOW)
Over de NOW is nog weinig bekend en veel onduidelijkheid. Naar verwachting is er maandag 30 maart meer duidelijk over de regeling. AWVN biedt op dinsdag 31 maart een webinar aan waarbij dieper ingegaan wordt op de regeling. Het (opgenomen) webinar is dinsdag 31 maart vanaf 12.00 uur via www.awvn.nl te bekijken. Mocht blijken dat er maandag nog geen volledige duidelijkheid is over de regeling, dan wordt het webinar verplaatst naar een later moment.

Onderhoud en social media
Diverse banen en clubs delen mooie foto’s van het goede onderhoud dat zij plegen aan hun banen. Mocht u dat ook willen doen: zorg ervoor dat u bij uw gemeente heeft gecontroleerd of u een ontheffing nodig heeft voor uw onderhoud. Gemeentes hanteren hier verschillende interpretaties van de noodverordening voor. Zie ook onze berichten in een vorige update hierover.

Is een sportclub/accommodatie na het sluiten nog verantwoordelijk voor mensen die het terrein betreden om te sporten?
Alle sportinrichtingen, zoals sportvelden en andere sportaccommodaties, zijn gesloten. Van de beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten in verband met het coronavirus.

Verbinden en betrekken
Vanmorgen was bij De Nederlandse Associatie een webinar over verenigen in coronatijd. De NVG heeft deze webinar beluisterd en de belangrijkste conclusie die wij kunnen trekken is: “verbinden en betrekken”. Zorg ervoor dat u contact houdt met uw medewerkers en zorg ervoor dat zij ook onderling met elkaar houden. Vooral als collega’s thuis zitten. Er zijn online een heleboel mogelijkheden waardoor men met elkaar contact kan blijven. Organiseer een online werkoverleg via Zoom, Google Hangouts of Homeparty. Of wat dacht u van een online VrijMiBo? Geef aandacht aan uw medewerkers en collega’s. De ene collega krijgt heel veel creatieve ideeën door deze crisis en wil dit graag met u bespreken. De ander voelt zich onzeker over de toekomst. Beide collega’s hebben aandacht van u nodig. Geef aandacht en leg verbinding. Dat is belangrijk in deze tijd.