Update Golfbranche & Coronavirus 25 maart (update NGF, NVG)

En weer een nieuwe dag in de Corona crisis. Naast wat verwarrende berichtgeving in de media gister zien we steeds meer leuke initiatieven van golfbanen/clubs, golfpro’s die worden gedeeld via social media. Mooi te zien!

Update Ontheffing onderhoud golfbanen
Naar aanleiding van onze melding gister hebben 8 golfbanen aan ons doorgegeven dat het volgens hun gemeente niet nodig is om een ontheffing aan te vragen voor onderhoud van hun golfbaan. Een paar golfbanen heeft wel een ontheffing gekregen. Hoe kan het zo zijn dat VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en sommige gemeenten verschillende meningen hebben? Nationaal worden maatregelen aangekondigd. Deze worden door de 25 veiligheidsregio’s vertaald in noodverordeningen. Deze noodverordeningen moeten vervolgens geïnterpreteerd worden. VSG is er van overtuigd dat ontheffingen nodig zijn voor onderhoud: voor hen is een gesloten sportaccommodatie per definitie ook gesloten voor de medewerkers. Tot nu toe denken 8 gemeentes daar anders over en vinden dat het onderhoud gewoon door kan gaan. Dat geldt ook voor andere werkzaamheden op de golfbaan. Natuurlijk met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. Ook zijn er gemeenten die dezelfde interpretatie als VSG hanteren. Wat te doen? Ons advies is om te informeren bij uw gemeente of zij een ontheffing nodig achten.  Zoja, vraag deze aan. Dit contact kan u ook helpen mochten we onverhoopt in een situatie van een totale lockdown terechtkomen.

CAO Golfbranche voor leden NVG
De CAO voor de golfbranche die geldt voor leden van de NVG liep eind maart af. Er is 1 onderhandelingsronde geweest. Na deze ronde hebben wij ons als werkgevers beraad. De eisen van de vakbonden vinden wij niet passend. Met name de geëiste verhoging van de salarissen in 2020 vielen ons zwaar en niet haalbaar. Inmiddels is daar de crisis rond Corona overheen gekomen. Wij hebben de vakbonden laten weten dat het op dit moment met de huidige onzekerheid niet haalbaar is om door te onderhandelen. In het najaar zullen we de stand van zaken opnemen.

Wat betekent dit? De huidige CAO loopt nog een jaar door, deze blijft dus gelden. Wij zullen evenwel geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die in cao’s afgesproken kunnen worden m.b.t. de WAB. Mocht u vragen hebben: onze helpdesk is goed bereikbaar via Helpdesk CAO helpdesk-cao@nvg-golf.nl

(On)duidelijkheid maatregelen 1 juni
Gister berichtten wij u dat de nieuwe maatregelen zoals maandag aangekondigd geen invloed hebben op de bestaande sluiting van sport t/m 6 april. Dit is ons bevestigd door NOC*NSF en ook via de Rijksoverheid. Gister is er enige onduidelijkheid ontstaan door berichtgeving via verschillende media. VWS heeft het gedeelte dat over sport gaat inmiddels verwijderd van hun site. Wij verwachten u morgen te kunnen informeren over eventuele aanpassingen in de maatregelen.

Overzicht steunmaatregelen Deloitte
Op ons verzoek is Deloitte een up-to-date overzicht aan het maken van de steunmaatregelen die u kunt verwachten. Wij verwachten u dit morgen te kunnen sturen.

Informatieve websites die up-to-date gehouden worden