Update Golfbranche & Coronavirus 24 maart (update NGF, NVG)

Week twee in de nieuwe realiteit die gister door het kabinet in aangescherpt. We zijn er nog niet van af, zoveel is wel duidelijk, waar ook veel nog onduidelijk is.

Gevolgen aanscherping
De grootste aanpassing is het verbod op samenkomsten tot 1 juni. Gemeentes kunnen hiervoor gebieden aanwijzen. En een samenkomst is dan meer dan 2 personen die niet de 1,5 meter regel in acht nemen. Vanmorgen lezen wij op de site van het ministerie: “Betekent dit dat ook alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 juni? Nee. De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken zijn. Zoals Koningsdag activiteiten.”

Dus we hoeven er (nog) niet van uit te gaan dat sport gesloten blijft tot 1 juni. Dit kan natuurlijk veranderen.

Zie voor het complete verhaal: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Fitness
Waarschijnlijk heeft u het ook gelezen. Volgens de site van het RIVM zou het toegestaan zijn om personal training 1 op 1 door te laten gaan met de 1,5 meter regel. Wij zoeken uit hoe dit precies zit. Sportaccommodaties moeten namelijk gesloten blijven, in ieder geval tot 6 april.

Onderhoud golfbanen en Corona
Vorige week gaven wij aan hier deze week op terug te komen. Op de site van VSG staat een tekst over de gevolgen van het sluiten van sportvelden, waar wij ook onder vallen, voor onderhoud. Wij vonden die tekst niet in 1 keer duidelijk en wij hebben navraag gedaan en zijn tot de conclusie gekomen: onderhoud is alleen mogelijk met een ontheffing van uw lokale gemeente. Sluiting van sportvelden/parken betekent ook sluiting voor onderhoudsmedewerkers. VSG heeft hierbij aangegeven dat het niet de verwachting is dat er direct gehandhaafd gaat worden, maar dit kan wel. En sinds gister kunnen er ook boetes uitgedeeld gaan worden. Dus ons advies: vraag bij uw gemeente een ontheffing aan. Zie de bijlagen die u hierbij kan gebruiken waarin u aangeeft hoe u omgaat met het voorkomen van verspreiding van het virus en een onderbouwing waarom onderhoud door moet gaan.

Mocht u problemen ondervinden met uw gemeente met de ontheffing, dan vernemen wij dat graag.

De ontheffing moet ook door de golfbaan aangevraagd worden als het onderhoud is uitbesteed.

Wat te doen met douches in de kleedkamers en het gevaar van legionella?
Sportaccommodaties mogen niet gebruikt worden en dat geldt dus ook voor douches, maar om legionellagroei te beperken is het verstandig om te letten op de volgende zaken.

  • Voorkom stilstand van water in een systeem.
  • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
  • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden)

Golf.nl
De gevolgen van het coronavirus hebben ook het productieproces van het GOLF.NL magazine bij onze partners in deze ondermijnd. Het eerste van twee magazines dat normaliter in de laatste week van maart wordt verstuurd naar zo’n 230.000 huishoudens zal niet bij iedereen al deze week op de deurmat vallen. De vertraging heeft als gevolg dat een groot deel van de magazines pas volgende week of zelf iets later kan worden bezorgd. Onze excuses daarvoor.

GOLF.NL aangepaste content
Op GOLF.NL spelen we zoveel mogelijk in op de huidige situatie. Naast dat we golfers op de hoogte houden door middel van een FAQ, hebben we artikelen gepubliceerd zoals ‘Thuistips voor de golfer’ en ‘Stay at home challenge’. De redactie is aan de slag met meer content en blijft komende periode inspelen op  de situatie.

Communicatie door golfbanen
Bijgaand treffen jullie enkele voorbeelden aan van hoe golfbanen op een heldere en overzichtelijke manier over het Corona-nieuws communiceren met hun achterban.

Bij vragen: wij zijn bereikbaar!