Update Golfbranche & Coronavirus 23 april 2020 (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Voordat wij met jeugd aan de gang kunnen, volgens de richtlijnen zoals aangekondigd in de persconferentie afgelopen dinsdag, moeten er een aantal stappen doorlopen worden. Hieronder staat zoals wij begrijpen wat er in gang gezet is:

  • VWS moet met een protocol komen wat naar de veiligheidsregio’s gaat. Zij moeten dit verwerken in hun noodverordeningen. Aan de hand daarvan controleert de gemeente of het per sportaccommodatie (!) ingeleverde protocol voldoet.
  • Er moet dus eerst een algemeen protocol komen. Ons algemene protocol van vorige week is hiervoor de basis. Daar wordt vandaag aan gewerkt en wij zijn daar via NOC en POS bij betrokken.
  • Vervolgens wordt er per sport een sportspecifiek protocol gemaakt, deze hebben wij morgen voor u klaar volgens de richtlijnen. Dit wordt, eventueel aangepast per accommodatie (kunt u dus doen), met het algemene protocol per sportaccommodatie voorgelegd aan de gemeente.

G&CC Wittem
Op het gevaar af dat het iets minder verstaanbaar is: heel leuk filmpje van de greenkeeping van G&CC Wittem. De greenkeeper aan het woord bedoelt dat hij het erg jammer vindt dat er geen golfers zijn. https://youtu.be/OfpMubqllhQ

Verruiming concernbepaling NOW

Minister Koolmees verruimt de concernbepaling in de NOW. Daar is achter de schermen hard voor geknokt. Er zijn overigens wel een paar extra voorwaarden aan verbonden: zo moeten bedrijven die er gebruik van maken, afzien van het uitkeren van dividend of bonussen over 2020. Ook moeten er afspraken met de vakbonden worden gemaakt over werkbehoud. Op verzoek is geregeld dat bij afwezigheid van een overlegpartner daarvoor kan worden gesproken met de personeelsvertegenwoordiging. Bedrijven met minder dan twintig werknemers mogen dat sowieso doen.

Tweede Noodpakket
MKB Nederland en VNO-NCW pleiten voor een tweede noodpakket. ‘Nu de crisis veel dieper en langer wordt is een tweede noodpakket nodig om de economie in de benen te houden. Voorkomen moet echter worden dat daarbij eisen worden gesteld die bedrijven en banen in gevaar brengen, extra bureaucratie creëren of waardoor bedrijven onbedoeld buiten de boot vallen.’ Volgens de ondernemersorganisatie werkt de crisis nu steeds verder door naar alle geledingen van de economie. ‘Waren het eerst vooral de gesloten sectoren, steeds meer worden ook de enorme gevolgen zichtbaar in andere sectoren, zoals de maakindustrie, de logistiek en in de bouw. Daarom is een tweede noodpakket nodig dat rekening houdt met zaken als omzetderving. Niet alle ondernemers zijn immers geholpen met alleen steun voor loonkosten. Daarnaast moet het tweede pakket helpen om de economie te stutten met versnelde uitvoering van bijvoorbeeld aanbestedingen in de bouw en infrastructuur.’