Update Golfbranche & Coronavirus 22 mei 2020 (update NGF, NVG)

Deze week is het nieuwe steunpakket bekendgemaakt. Hieronder wordt e.e.a. toegelicht. Goed dat er een nieuw pakket is, alleen zal het niet brengen wat velen van ons gehoopt hadden. In ons gesprek met MKB Nederland van vanmorgen is er opgeroepen om met voorbeelden te komen: cijfermatige voorbeelden van ondernemingen waar de nieuwe steunpakketten niet goed uitwerken. Gelieve ons deze z.s.m. toe te zenden, zodat we ze kunnen inbrengen. MKB Nederland neemt ze dan begin volgende week direct mee in het overleg met de instanties. Dank.

Update steunpakketten
De Rijksoverheid heeft hier een overzicht online gezet.

NOW
Het is goed dat de ontslagboete in de NOW vervalt. We snappen best dat de vakbeweging hier moeite mee heeft, maar we hebben hetzelfde doel: zoveel mogelijk banen behouden. En wij denken – net als minister Koolmees – dat dit juist de manier is om dat voor elkaar te krijgen. Ondernemers moeten de mogelijkheid hebben om mensen zonder boete te ontslaan als dat nodig is om hun bedrijf en de banen van andere collega’s juist te redden.
De hogere opslag (van 30 naar 40 procent) voor niet-loonkosten geeft bedrijven die het zwaar hebben iets meer lucht. Seizoensbedrijven worden in de vernieuwde NOW ook meer tegemoetgekomen, doordat bij de loonkosten niet wordt gekeken naar januari als referentiemaand, maar naar maart.
Het kabinet wil verder de komende periode extra inzetten op (om)scholing, omdat het voor veel mensen die nu hun baan verliezen, verstandiger kan zijn om zich op ander werk te gaan oriënteren. Minister Koolmees ziet hier gezamenlijke verantwoordelijkheid voor overheid, werkgevers en werknemers en trekt zelf 50 miljoen euro uit voor het programma NL leert door dat in juli van start moet gaan.

Meer informatie over reparatie NOW 1
Meer informatie over NOW 2

Vaste lasten
Het tweede noodpakket voorziet op ons aandringen in een nieuwe regeling, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daar zijn we blij mee, want een zeer groot deel van het mkb zal hiermee geholpen zijn. Wel hebben we zorgen over de hoogte van de vergoeding, die maximaal 20.000 euro over drie maanden bedraagt. Vooral voor de wat grotere mkb-bedrijven lijkt dat onvoldoende te zijn.

Meer informatie over TVL.

Equity fund 
In de brief over het noodpakket die gister naar de Tweede Kamer is gegaan, staat dat verder wordt onderzocht of het kabinet een rol kan spelen bij de (her)kapitalisatie van voor Nederland essentiële middelgrote bedrijven nu hun solvabiliteit in gevaar kan komen. We gaan er vanuit dat het kabinet snel met een concreet plan voor een equity fund komt om strategische bedrijven waar nodig te kunnen ondersteunen met vermogen. Als we dat fonds goed opzetten, hoeft dit de staat en de belastingbetaler uiteindelijk niets te kosten en kunnen we voor Nederland belangrijke bedrijven behouden en helpen een ‘investeringsvliegwiel’ aan te jagen.

Overige maatregelen
Het kabinet verlengt ook de maatregelen ten aanzien van kredieten en belastingbetaling. Waar het uitstel van belastingen betreft, worden daaraan nu wel voorwaarden verbonden. De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro. Het is nog wel de vraag of dit voldoende is voor deze groep bedrijven.

Via deze link vindt u meer informatie en de Kamerbrief van het kabinet waar alle maatregelen uitgebreid in staan beschreven.

Noodverordening i.v.m. Horeca Golfbanen
Aanstaande maandag hopen wij meer te vernemen over de modelnoodverordening. Deze is voor ons van groot belang in verband met de door minister Grapperhaus beloofde openstelling van onze horeca.

Lid KHN 
Graag ontvangen we van u bericht of u lid bent van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en onder welke naam u geregistreerd staat. Check dit, als dit van toepassing is, ook graag bij de pachter/uitbater van uw horecagelegenheid. Het is voor ons en onze samenwerking met KHN goed om te weten wie er lid zijn. U kunt dit sturen naar info@nvg-golf.nl. Alvast bedankt.

Schrijf u nu in voor de webinar ‘Succesvolle werving nieuwe golfers’
Alle golfbanen- en clubs hebben het voorjaar grotendeels gemist om nieuwe golfers te werven en daarom zien wij nu een inhaalslag. Alle hulp is hierbij nodig en de NGF en NVG kunnen die hulp bieden! Daarom organiseren we dinsdag 26 mei om 16.00 uur een webinar over het werven van nieuwe golfers. Welke campagnes richting nieuwe golfers gaan wij vanuit het boostplan de komende maanden organiseren en hoe kun je daarop aanhaken? Maar ook: een succesvolle golfclub aan het woord die vertelt hoe zij hun promotie lokaal aanpakken en hoe zij doorpakken met een vervolgaanbod na Golfstart. Meld u aan en stel u vragen tijdens de live-webinar. Meer info en aanmelden.

Intensieve clubbegeleiding
Om de golfclubs te ondersteunen bij het implementeren van het boostplan of het aanpassen van je sportieve beleid, is er het traject intensieve clubbegeleiding. Een traject van 18 tot 24 maanden waarbij een vast proces wordt gevolgd ter ondersteuning aan de vastgestelde doelstellingen. De ondersteuning kan plaatsvinden bij onderstaande trajecten:

  • Werving en behouden van nieuwe golfers; ondersteuning bij het in beeld brengen van de klantreis en het implementeren van de juiste activiteiten.
  • Behouden van bestaande leden; ondersteuning bij het opnieuw inrichten van de gehele activiteitenkalender met als hoofddoel een betere binding met de vereniging.
  • Jeugd- en familiegolf; ondersteuning bij het werven en behouden van de doelgroep.

Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met Alexander Renders via alexender.renders@ngf.nl