Update Golfbranche & Coronavirus 22 april 2020 (update NGF, NVG)

Het was gisteren niet de beste dag voor de golfbranche. Wij spraken een aantal van u en begrijpelijk is er dan een moment dat de moed u even in de schoenen zakt. Mooi protocol, veilige sport en toch alleen open voor spelers tot en met 18 jaar oud. Gelukkig zagen we later op de avond in de diverse appgroepen alweer ideeën ontstaan over wat we nu wel kunnen. De jeugd naar de golfbaan halen zou een mogelijkheid kunnen zijn: een prachtige kans om golfers onder de 19 te faciliteren. Laten we ons daar de komende weken gezamenlijk op focussen. Wij vernemen graag uw creatieve ideeën, ook gaan wij hier mee aan de slag.

Ondertussen beraden wij als NGF en NVG ons op onze lobby voor de golfbranche. Het leeftijdscriterium, dat gisteren opeens opdook als een konijn uit de hoge hoed, is wellicht een goede keuze voor sporten die intrinsiek minder veilig zijn, maar niet voor intrinsiek veilige sporten zoals golf en tennis. Die boodschap zullen wij blijven verkondigen in de diverse gremia waarin wij actief zijn. Daarnaast gaan we met de nieuwe cijfers onze lobby voor het steunfonds verder opvoeren nu de golfbanen nog grotendeels gesloten blijven en de financiële schade flink toeneemt.

Aankondiging maatregelen Corona
Voor sport zijn de volgende aanpassingen aangekondigd:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Ziehier de site van de Rijksoverheid waar de gehele aankondiging is te vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Hieruit blijkt dat er nog onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over begeleiding en het begrip topsporters. Wij hadden gehoopt vanmiddag helderheid voor u te hebben. Dat is niet gelukt omdat wij nog niet over de juiste informatie vanuit het ministerie beschikken. Wel is duidelijk dat u met uw gemeente in de weer moet met een protocol om de jeugd veilig te kunnen ontvangen. Wij zijn doende het protocol voor golf, dat inmiddels weer iets verbeterd is (bekijk hier een update) aan te passen zodat het ook geschikt is voor jeugd. Dit adviseren wij te gebruiken richting de gemeente. Wij verwachten u dit morgen of overmorgen te kunnen doen toekomen. Dit protocol wordt ook weer ondersteund door visuals. Het protocol omvat zowel richtlijnen voor jeugd tot en met 12 jaar als jeugd tot en met 18 jaar. Hiermee wordt dus rekening gehouden. Ook duidelijk is dat u uw golfbaan mag openen voor de jeugdigen, maar dat hoeft niet. Wij zouden het prettig vinden als u met ons deelt of u het protocol voor de jeugd gaat inleveren, zodat wij op onder andere GOLF.NL kunnen communiceren welke banen straks geopend zijn voor (jeugd)golf.

Is het golfprotocol afgewezen?
Vorige week heeft golf bij het ministerie van EZK een golfprotocol ingediend. Dit is niet afgewezen. Het adviserende OMT heeft gekozen voor een andere route door leeftijd het eerste criterium en generiek te laten zijn. Het RIVM heeft in haar advies aan het kabinet het volgende gezegd over de ontvangen protocollen: “Het OMT heeft van verschillende ministeries en sectoren een groot aantal vragen en voorstellen voor protocollen ontvangen. Het OMT boog zich vandaag 20 april over de meest urgente vragen. In de periode na 20 april volgt de nadere uitwerking van de resterende vragen.“

Van EZK hebben wij vandaag vernomen dat zij deze week een eerste reactie verwachten op ons protocol.

Spoedwet ALV goedgekeurd door de Eerste Kamer
De tijdelijke spoedwet die digitale ALV’s mogelijk maakt, is gisteren goedgekeurd door de Eerste Kamer en zal spoedig in werking treden. Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, zoals bij een ALV. De spoedwet vervalt op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid opgenomen om die telkens met twee maanden te verlengen. Het bestuur van de vereniging kan nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. Meer informatie volgt.

Tiptrack blijft tot 1 juni gratis, nieuwe trainingen toegevoegd
Nu de maatregelen rondom het coronavirus deels zijn verlengd, heeft AWVN besloten om de looptijd van het tijdelijk gratis aanbod van Tiptrack te verlengen tot 1 juni 2020. Dat betekent dat u medewerkers een maand langer de tijd hebben om te kiezen uit de gratis onlinetrainingen. Tiptrack is een digitaal platform voor leren en ontwikkelen. Zij bundelen alle aanbieders van online trainingen op dit platform. Ten tijde van de corona hebben zij het aanbod van alle gratis onlinetrainingen gebundeld. Gratis onlinetrainingen zijn bijvoorbeeld: een training van Happinezz Academy om uw productiviteit en uw mentale weerbaarheid te vergroten, een half uur sparren met een financieel adviseur van EBC Nederland of basiscursus verandering van Balm Academie; hier leert u wat u kunt doen om uw keuzes en voornemens om te zetten in concrete acties.
Meld u aan bij sv@nvg-golf.nl voor een inlogcode voor Tiptrack.

Jeugdcompetitie
De NGF jeugdcompetitie zou starten op 7 juni a.s.
Dit wordt uitgesteld. De NGF onderzoekt de mogelijkheden voor een andere periode later dit jaar.

Exclusief ontworpen polo door NGF en Footjoy
De Koninklijke Nederlandse Golffederatie start een hulpactie voor golfclubs en –banen. De NGF hoopt dat ook golfers ‘hun steentje aan deze actie kunnen en willen bijdragen’, met als doel dat er straks genoeg aanbod blijft om iedereen van de golfsport te laten genieten.
De winst komt ten goede aan de Leden van de NGF. Bekijk hier meer informatie.

Tot slot, houd vol. We werken allemaal hard aan een betere situatie, zeker ook voor de golfsport!