Update Golfbranche & Coronavirus 21 april 2020 (update NGF, NVG)

Onder andere op de site van de NOS staat en bericht over het advies van het OMT (outbrake management team) aan het ministerie van VWS. In dit advies staat het volgende over sport:


Voor golf lijkt dit een zeer teleurstellend advies. Door leeftijd het criterium te maken worden veel intrinsiek veilige sporten uitgesloten. Golfbanen alleen openen voor jeugd tot 18 jaar is geen haalbare kaart. Informeel krijgen wij te horen dat het ‘verplaatsen’ van veel mensen de echte reden achter deze leeftijdsdiscriminatie is. Wat ons betreft geen sterke reden en als dit de echte reden is moet deze expliciet benoemd worden. Dit alles gezegd hebbende: dit is een advies en de NGF en NVG wachten de persconferentie van het kabinet van vanavond eerst af. Afhankelijk hiervan gaan wij morgen verder praten over vervolgstappen in onze acties om weer verantwoord te kunnen gaan golfen. Voor het artikel bij de NOS zie:
https://nos.nl/artikel/2331198-advies-aan-kabinet-kinderen-weer-naar-opvang-deels-naar-basisschool-en-sport.html

Uitzendschema STER Spot
Mocht u het leuk vinden: ziehier het uitzendschema van de STER Spot van de golfbranche.

Het webinar van afgelopen vrijdag kan terug gekeken worden
Afgelopen vrijdag gaven Floris van Imhoff en Janke van der Werf een webinar ‘inspirende tips voor ledenbehoud’. Bekijk de webinar hier online terug:
https://www.ngf.nl/over-golf/online-trainingen

Informatieve websites die up-to-date gehouden worden
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/corona NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.ngf.nl/coronafaq

Bij vragen: wij zijn bereikbaar!