Update Golfbranche & Coronavirus 20 maart (update NGF, NVG)

Dag 5 alweer in de nieuwe werkelijkheid. Wij hopen dat u langzamerhand uw weg kan vinden. Vandaag een compactere update, wel met belangrijke punten.

Behoud van liquiditeit prioriteit
Bedrijven komen in problemen doordat zij niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Behoud van liquiditeit is dus prioriteit in de huidige situatie. Vanmorgen overleg gehad met Gastvrij Nederland, waar de NVG ook bij is aangesloten. Ook overleg gehad met het platform ondernemende sportaanbieders. Zowel POS als Gastvrij Nederland gaan er op aandringen bij het kabinet om te komen met een maatregel waardoor voorkomen wordt dat vooruitbetaalde contributies, etc. kunnen worden teruggevorderd. Hoewel dit lastig te realiseren zal zijn zetten we er toch op in ter wille van het behoud van de liquiditeit.

NOW
De nieuwe regeling NOW is in het leven geroepen, omdat de oude regeling er in sommige gevallen toe zou kunnen leiden dat ondernemingen niet alleen schade verhaald zouden kunnen krijgen, maar er op vooruit zouden kunnen gaan. Dat dit niet bedoeling is snappen wij goed. De nieuwe regeling is op basis van omzetverlies. Het is dus zaak dat u een goede inschatting voor uw golfbaan hiervan maakt ivm het naar huis sturen van uw medewerkers, omdat u waarschijnlijk minder vergoed gaat krijgen dan in de oude regeling. Zie dit filmpje voor meer uitleg. Derving is er direct door minder greenfee, horeca, range, lessen. Minder makkelijk vast te stellen: derving door opzegging jaarkaarten/lidmaatschappen. Derving door wegvallen nieuwe golfers/lidmaatschappen is als het goed is wel redelijk in te schatten op basis van ervaringen. Het is nog onduidelijk in hoeverre stichtingen en verenigingen binnen de reikwijdte van de getroffen maatregelen vallen. We houden u op de hoogte.

Onderstaande cijfers zijn het gemiddelde aan inkomstenderving van wat de golfbanen hebben opgegeven in de enquête van afgelopen dinsdag. Wellicht helpt dit bij uw aanvraag voor de NOW als dat straks mogelijk is.

Let op: veel is nog onbekend over de nieuwe regeling. Zo weten we niet zeker of deze voor alle typen rechtspersonen geldt.

per baan t/m 6 april t/m 1 augustus
losse greenfee €                 8.200  €                99.800
groepen greenfee €                 3.800  €                43.800
horeca marge €               25.500  €              255.050
vergadering ed €                 4.300  €                43.500
golfprofessionals €                 6.000  €                49.000
overige omzet €                 8.000  €                60.600
derving lidmaatschappen €              100.000
verwachtte omzetderving totaal €               55.800  €              651.750

Bovenstaande cijfers zijn het gemiddelde: per baan kunnen cijfers sterk afwijken.

Onderhoud
Het onderhoud van golfbanen moet doorgang kunnen vinden wat ons betreft, wij doen er op dit moment alles aan om hierin ondersteund te worden door de overheid. Maandag komen wij met een update hierover.