Update Golfbranche & Coronavirus 16 april 2020 (update NGF, NVG)

De spanning stijgt, 21 april komt naderbij. Vanavond leveren wij met 6 andere sporten ons protocol in bij het kabinet. Veel leden vragen naar onze verwachting. Wij hebben straks een goed protocol op tafel liggen en zitten daarmee in de allereerste tranche van branches die een protocol inleveren. Verder hangt het volledig af van de situatie in Den Haag. Houd er dus ook rekening mee dat we 29 april nog geen stap kunnen zetten. Premier Rutte kon en wilde tijdens zijn persconferentie van gisteravond nog niet vooruitlopen op volgende week, wanneer het kabinet een besluit neemt over het al dan niet versoepelen van de maatregelen. Het is nog alleszins onzeker wat er gaat gebeuren, maar zeker is wel dat het voorlopig nog geen business as usual zal zijn. Het kabinet hanteert bij de volgende stap drie criteria: de druk op de zorg, de bescherming van ouderen en kwetsbaren en zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus. De 1,5 meter economie biedt mogelijkheden maar moet goed worden doordacht, aldus de premier.

Spot op STER
NGF en NVG zijn ingegaan op een leuk initiatief van de STER. Doordat er veel ruimte is ontstaan bij de STER zijn brancheorganisaties uitgenodigd een eigen spot te maken. Deze wordt gratis uitgezonden op de publieke zenders. Niels Hooft van de NGF heeft met bestaand materiaal een mooie spot gemaakt en daarnaast is de voice-over geproduceerd. Voor wie nieuwsgierig is naar het resultaat, is hier een link om de spot te downloaden, maar uiteraard met het klemmende verzoek om de video niet te verspreiden. De primeur moet uiteraard plaatshebben op televisie!

Starttijdenplatform
Gisteren hebben we in de update informatie geplaatst over het Starttijdenplatform. Direct hebben zich alweer meer dan 30 banen aangemeld. Ook werd de vraag gesteld of het verplicht is hieraan deel te nemen. Dat is niet het geval. Het reserveren van starttijden gaat echter wel verplicht worden voor een langere periode, op het moment dat de banen weer (gedeeltelijk) opengaan.
En als u niet met Intogolf of E-GOLF4U werkt dan is het mogelijk om gebruik te maken van de channelmanager, daarin kunt u zelf starttijden plaatsen en deze kunnen ook gereserveerd worden via het platform. De bevestiging komt dan bij u binnen per mail.
Aanmelden voor het starttijdenplatform kan bij SV@nvg-golf.nl

Motie NOW
Morgen stemt de Tweede Kamer over de moties die zijn ingediend tijdens het debat over NOW. Eén daarvan verzoekt de regering om te bezien of de NOW kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om op werkmaatschappijniveau c.q. autonoom aan het economische verkeer deelnemende onderdelen van een concern aanspraak kunnen gaan maken op de regeling. Met daarbij voldoende waarborgen om negatieve effecten als strategisch gedrag te verminderen. Deze motie is ingediend door CDA, D66, CU en de SGP. Als de VVD de motie steunt, is er dus een Kamermeerderheid.

Coronacrisis verlamt cao-overleg
In maart en april werd door de coronacrisis vier weken lang geen enkel cao-akkoord bereikt, een ongewoon lange periode. Het cao-overleg ligt vrijwel overal stil, ook in de golfbranche. De huidige cao voor de golfbranche blijft tot 31 maart 2021 van kracht.

Nog geen toestemming voor onderhoud?
Indien u nog geen toestemming heeft van de gemeente voor onderhoud, dan vernemen wij dit graag via golf@ngf.nl.

Schrijf u in voor de webinar ‘Inspirerende tips voor ledenbehoud’
Voor de tweede achtereenvolgende week organiseren we een voor u interessant webinar, met als titel ‘Inspirerende tips voor ledenbehoud’.
Deze vindt morgen plaats. Klik hier voor meer informatie.