Update Golfbranche & Coronavirus 10 april 2020 (Update NGF, NVG)


Nieuwe calculator compensatie
Het besef dat de crisis nog wel even gaat duren, wordt aan het eind van de vierde week groter. Ook het besef dat de huidige compensatieregelingen in veel gevallen bij lange na niet voldoen. Vanmorgen in het wekelijkse overleg dat wij hebben vanuit de NVG blijkt dit ook zo te zijn in andere sectoren. Met name in de horeca overwegen ondernemers niet mee te doen aan de NOW en een andere, meer drastische route te kiezen.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een nieuwe Corona Calculator gelanceerd. Klik hier om die te gebruiken.

Met deze Corona Calculator kunt u berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming. De tool bestaat uit het volgende:

  • Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI-code worden de relevante regelingen getoond
  • Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel
  • In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming
  • Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld.


Lever cases aan
Het ministerie wil de NOW-regeling laten zoals deze nu is. Er is echter wel bereidheid om te kijken naar voorbeelden van ondernemers die door de opzet van de NOW de boot dreigen te missen. Hiervoor heeft minister Wiebes gevraagd om concrete cases. Lever die a.u.b. aan: graag uiterlijk a.s. dinsdag einde dag. Een beschrijving van uw financiële situatie. Gebruik hiervoor de Corona Calculator hierboven.

Uw cases gaan wij inbrengen bij de minister via MKB Nederland.

Golf op de STER
Ook de STER voelt de crisis: er is veel minder aanbod van reclamespots. Zij hebben een sympathieke actie opgezet: branches kunnen een spot aanleveren die gratis wordt uitgezonden. Niels Hooft van de NGF is doende een spot voor golf te maken. Volgende week zal deze worden aangeboden aan de STER. Goed om golf onder de aandacht van de bevolking te houden.

Protocollen
Vandaag gaan we het golfprotocol finaliseren, mede op basis van de input die we van velen van u hebben gekregen, waarvoor dank! Dinsdag a.s. gaat het verhaal naar het ministerie van EZK en ook naar VWS. Wij hopen dan op basis van dat protocol een start te kunnen maken om verantwoord open te gaan. U hoeft dus zelf geen eigen protocol op te stellen.

POS in het FD
Vandaag staat het platform ondernemende sportaanbieders in het Financiële Dagblad: https://fd.nl/ondernemen/1340980/een-stoplicht-voor-de-wc-en-winkelen-op-afspraak-1-5-metereconomie-doe-je-zo.

Informatieve websites die up-to-date gehouden worden
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-golf-in-nederland NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.ngf.nl/coronafaq

Bij vragen: wij zijn bereikbaar!