Update Golfbranche & Coronavirus 1 mei 2020 (update NGF, NVG)

De komende tijd gaan wij u wekelijks meenemen in de ontwikkelingen en acties die wij als vertegenwoordigers van de golfbranche ondernemen. Hiermee hopen wij u meer inzicht te kunnen geven en beter te betrekken. In de diverse overleggen waarbij wij als golfbranche betrokken zijn, ligt de focus op twee zaken: heropening en extra financiële compensatie.

Heropening: voor de sport is er een werkgroep opgezet met NOC*NSF, sportbonden, Platform ondernemende sportaanbieders (POS) in afstemming met de VSG en burgemeesters. In deze werkgroep is golf via de NGF vertegenwoordigd. Onze insteek is om snel verantwoord te heropenen en het leeftijdscriterium te laten schrappen. De heropening proberen we te ondersteunen door actief in de media onze standpunten naar voren te brengen. Daarnaast loopt het traject met de ingeleverde protocollen nog. Het ministerie heeft dit nog in beraad.

Financiële compensatie: hier zijn er verschillende paden die wij op dit moment bewandelen. De aandacht in de media is deze week goed geweest. In diverse kranten en op de radio is meer dan duidelijk gemaakt dat de schade in golf aanzienlijk is. Via de lijn met NOC*NSF loopt nog steeds de aanvraag voor het noodfonds voor de sport bij het ministerie van VWS. Daarover meer in dit bericht van vandaag. Zie bijgaand bericht van vandaag.

Voor alle duidelijkheid, dit is geen toekenning vanuit VWS maar een verzoek. Daarbij is tevens de verwachting dat een groot deel van deze compensatie vanuit de gemeente in de vorm van huurkorting zal zijn. Daarmee zijn we als golfbranche natuurlijk niet heel erg geholpen. Via het POS hebben we ook contact met het ministerie van VWS: a.s. maandag hebben wij een gesprek met het ministerie waarbij Lodewijk Klootwijk aanwezig is. Tevens bereiden wij ons voor op het indienen van een verzoek bij het ministerie van EZK als de eerdergenoemde route via VWS geen soelaas biedt. Ook nemen wij als golfbranche via de NVG deel aan Gastvrij Nederland. Hier zitten o.a. Horeca Nederland, NBTC, HISWA-RECRON in. Daar vernemen wij dat nieuwe compensatie vooral in de tweede fase ondersteuning moet komen. Het kabinet laat nog niet veel horen of zien over het tweede pakket. Wel is het duidelijk dat het kabinet vooral generieke oplossingen wil vinden i.p.v. branchespecifiek.

Wij houden u op de hoogte.

Inmiddels 99 banen geopend voor de jeugd
Het is erg goed nieuws, dat golfbanen zo massaal open gaan voor de jeugd. De meeste problemen met gemeentes zijn of worden opgelost.

GC Zwolle wordt wandelparadijs met Kiss & Hike
In dagblad de Stentor lezen wij dat GC Zwolle niet alleen open gaat voor de jeugd, maar ook voor hun ouders om te wandelen over de baan. Dit heeft de GC met haar nieuwe manager Jelle Paauw georganiseerd met de gemeente Zwolle. Een mooie try-out waarmee goodwill kan worden gekweekt. Of dit stand houdt bij de veiligheidsregio moet blijken. Als dat zo is, dan berichten wij u hierover. Mocht u hier meer over willen weten: neem contact op met GC Zwolle.

Tips en ervaringen protocol
De gedeeltelijke opening geeft ons de kans om te oefenen voor het moment waarop straks volwassenen ook weer mogen golfen. Graag vernemen wij uw ervaringen met het protocol, zodat wij waar nodig het kunnen bijstellen. Wij vonden zelf tips voor schoonmaak erg nuttig, dit blijkt minder ingewikkeld dan gedacht. Het document kunt u hier downloaden.

Ter inspiratie – uitvoering jeugdprotocol
Bij Golfbaan Almeerderhout hebben we een filmpje gemaakt waarin de belangrijkste elementen uit het jeugdprotocol naar voren komen. Bekijk hier het filmpje.

Informatieve websites die up-to-date gehouden worden
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/het-coronavirus-en-golf-in-nederland
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/faq-coronavirus-en-golf-professionals-lessen-trainingen
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona

Bij vragen: wij zijn bereikbaar!