Update Golfbranche & Coronavirus 1 april 2020 (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Golfbanen in ieder geval gesloten tot en met 28 april
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben op 31 maart een verlenging bekendgemaakt van de coronamaatregelen die in eerste instantie golden tot en met 6 april. Horeca, scholen, kinderdagverblijven en ook sportclubs moeten in elk geval nog tot en met 28 april gesloten blijven (scholen tot en met de meivakantie). De verlenging heeft als doel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen. Tot en met 28 april moeten mensen ook nog steeds 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Ook moet iedereen tot die tijd zoveel mogelijk thuiswerken. Op 21 april zal het kabinet beslissen of de maatregelen na 28 april worden verlengd. De verlenging van de beperkende maatregelen tot en met 28 april hebben grote consequenties voor de maatschappij en ook voor de golfsport, maar worden gesteund door de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn erop gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen en om zo de druk op de zorg te verlichten. Bekijk hier verdere informatie: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/het-coronavirus-en-golf-in-nederland / https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland

Is sporten en golf na 28 april wel weer mogelijk?
Tot en met 28 april zijn alle sportclubs en sportvoorzieningen gesloten en zijn er geen trainingen, competities, toernooien en sportevenementen toegestaan. Vooralsnog is niet te zeggen of golf, eventueel met aangepaste regels, na 28 april weer mogelijk is. De overheid laat uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de huidige maatregelen ook na 28 april gehandhaafd moeten blijven, maar een versoepeling van de maatregelen na 28 april is ook niet uitgesloten. Een terugkeer naar een normale situatie hangt helemaal af van het succes in de strijd tegen het coronavirus.

Voorbereiden op opening
NGF, NVG, NGA en PGA gaan ondertussen verder met het voorbereiden van een protocol voor een gedeeltelijke en verantwoorde manier van golf spelen voor het geval dat mogelijk is na 28 april en zullen zich hier ook sterk voor maken. Daarnaast wordt een promotioneel plan gemaakt om golf na de opening weer een boost te geven. Gedacht wordt onder andere aan te haken bij de te verwachten vakanties in eigen land, weekcursussen, marketingcampagnes voor de golfsport, etc.

Gratis online trainingen slaan aan bij golfbanen
Deze crisis biedt ook kansen. De vorige week aangeboden trainingen van Tip Track slaan aan bij golfbanen. Inmiddels doen bijna 20 banen mee met hun medewerkers. Inschrijven kan nog. Via het lidmaatschap van de NVG bij www.awvn.nl kunnen medewerkers van golfbanen en clubs gratis deelnemen aan allerlei e-learnings. Leuk en prettig voor uw medewerkers om zo in zichzelf te kunnen investeren. Medewerkers kunnen uit ruim 250 gratis e-learning trainingen kiezen, van leveranciers als NCOI Online, New Heroes, GoodHabitz, Stichting Gezondheid en FitChannel.com. Er is ook een test beschikbaar die medewerkers helpt de juiste e-learning te vinden. Mocht u interesse hebben: meldt u dan aan bij Simone Veldt: sv@nvg-golf.nl. Zij zorgt voor uw aansluiting, inlog en een pakket bestaande uit een handleiding, brieven voor medewerkers, etc.

NOW: meer wordt duidelijk
De gister aangekondigde NOW-regeling wordt stap voor stap duidelijker. Zo is op de site van AWVN te vinden:
De werkgever moet een omzetdaling hebben van ten minste 20%, naar keuze in de meetperiode:
– 1 maart t/m 31 mei 2020, of
– 1 april t/m 30 juni 2020, of
– 1 mei t/m 31 juli 2020.

De keuze voor de meetperiode moet worden gemaakt bij de aanvraag, en kan later niet meer worden aangepast. Een werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de coronacrisis bijdraagt aan de omzetdaling van ten minste 20%.

Het percentage omzetdaling wordt vastgesteld door de omzet in de meetperiode te delen door de omzet van geheel 2019, gedeeld door vier. Er wordt niet gecorrigeerd voor groei van de onderneming of voor seizoensinvloeden.

De subsidie over de loonsom bedraagt 90% van het percentage omzetdaling.
Ongeacht de gekozen meetperiode wordt de subsidie altijd gegeven over de loonsom van maart tot en met mei. Zie verder op: https://www.awvn.nl/nieuws/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-behoud-werkgelegenheid-31-maart-samenvatting-op-hoofdlijnen/

ALV
Door de verlenging van de maatregelen kunnen veel ALV vergaderingen niet doorgaan. We hebben jullie al eerder geattendeerd op dit artikel, maar hierbij nogmaals omdat het inspeelt op de actualiteiten:
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-algemene-leden-vergaderingen-verenigingen

Ook de ALV van de NGF gaat niet door op 16 mei. Deze wordt verschoven naar zaterdag 20 juni, meer informatie hierover volgt.
16 mei organiseert de NGF wel een webinar waarbij je allerlei vragen kunt stellen over onder ander Corona en Golf. Dus hou de datum vooralsnog in je agenda. Ook meer informatie volgt hierover.

De NVG heeft 1 ALV per jaar en deze wordt gepland in het najaar. Ondertussen gaat de NVG kijken of er regio-overleggen online kunnen worden georganiseerd de komende weken.

Update artikel
We hebben u gevraagd initiatieven in te sturen, deze voegen wij continue toe aan dit artikel: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/2503-acties-banen-en-clubs
Bekijk deze regelmatig voor inspiratie van uw collega’s.

Informatieve websites die up-to-date gehouden worden
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-golf-in-nederland NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.ngf.nl/coronafaq

Bij vragen: wij zijn bereikbaar!