Update Golfbranche & Coronacrisis 7 mei 2020 (update NGF, NVG)

Dank voor de vele blije en enthousiaste reacties op het goede nieuws van gisteravond. Wat ontzettend fijn dat we weer open kunnen maandag a.s. Zoals gister aangegeven: hier zijn nog wat stappen voor te zetten.

Protocol
Hierbij de laatste versie van het protocol: dit hebben wij zo goed mogelijk aangepast naar de nieuwe regels van het kabinet. Dit kan naar uw gemeente gestuurd worden met het verzoek op basis hiervan een voorlopige toestemming te krijgen onder voorbehoud van wijzigingen in de noodverordening. Mocht u problemen ondervinden, dan kunnen wij proberen te helpen.

Horeca/clubhuis/kantine
Er is tevens veel onduidelijkheid over het wel of niet openen van de horeca in ‘clubhuizen’. In de gecommuniceerde teksten staat dat kantines tot en met 1 september gesloten zijn. Wij zoeken ook dit voor u uit en berichten u zodra er duidelijkheid over is. Onze inzet is uiteraard om de clubhuizen te vallen onder de regelingen die van toepassing zijn voor de horeca, wij hebben dit geadviseerd aan NOC*NSF en horen snel meer. Toiletten mogen hoogstwaarschijnlijk wel gebruikt worden, daar komen we ook zo spoedig als mogelijk op terug. We hebben hiervoor nog geen goedkeuring vanuit VWS / RIVM.

Wedstrijden
In de communicatie vanuit de overheid is aangegeven dat het spelen van wedstrijden tot 1 september niet is toegestaan. Deze passage is opgenomen om het aantal verkeersbewegingen en het samenkomen van grote groepen mensen tegen te gaan. Het is dan ook duidelijk dat deze maatregel bedoeld is om wedstrijden en competities TUSSEN sportverenigingen tegen te gaan. Wij denken dat ‘interne’ clubwedstrijden hier niet onder vallen maar zoeken dit nog uit. U hoort van ons zodra wij daar uitsluitsel over hebben.

Boekingen
Een aantal banen heeft de teesheet voor de komende week al open gezet: er wordt zeer veel geboekt. Zoveel zelfs dat af en toe de verbinding het lijkt te begeven. ☺
Aanmelden voor GOLFGO.NL is nog steeds mogelijk via sv@nvg-golf.nl, inmiddels al ruim 100 aanmeldingen!

Ervaringen
We zouden het op prijs stellen als u na de heropening uw ervaringen in de komende weken met ons deelt. Aarzel ook niet om suggesties voor verbeteringen/aanvullingen van het protocol door te geven. We blijven graag met u als één front opereren!

Gesprek met de minister
Volgende week dinsdag heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders een gesprek met minister van Rijn over de gevolgen van de lockdown voor de sportbranche. Nu er een regeling is getroffen via NOC*NSF gaat het POS de mogelijkheden voor de ondernemende sportaanbieders bespreken. Lodewijk zal aanwezig zijn bij dit gesprek namens de golfbranche.