Update Golfbranche & Corona – 29 juli 2020 (update NGF, NVG)

Het aantal coronabesmettingen loopt helaas weer op in Nederland. We zijn er nog niet…

We willen u nogmaals op het hart drukken om het golfprotocol aan te houden om daarmee zoveel mogelijk het coronavirus tegen te gaan. Wij adviseren bijvoorbeeld nog steeds de local rule boven het terugleggen van harken in de bunkers. Zorg dat uw horeca ingericht blijft op 1,5 meter en houd uw eenrichtingsverkeer in stand.

In ons buurland België zijn de maatregelen flink aangescherpt, ook voor golf. Een mondkap is indoor verplicht voor +12-jarigen en wordt outdoor sterk geadviseerd.

TVS-regeling – voor amateursportorganisaties
De huur is een grote kostenpost. In het kader van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 heeft u een langere periode geen gebruik kunnen maken van de accommodatie. Om u hierin tegemoet te komen en de verhuurders hiervan geen financiële schade te laten ondervinden, is onderhavige regeling opgezet. Deze regeling compenseert de verhuurders voor de financiële schade die zij oplopen wanneer zij de huursom van de amateursportorganisaties kwijtschelden en stimuleert hiermee verhuurders om de huur voor amateursportorganisaties kwijt te schelden.

Een tegemoetkoming wordt alleen op aanvraag verstrekt. Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt (te vinden op www.dus-i.nl). Op dit formulier staat aangegeven welke gegevens de aanvrager dient aan te leveren. De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 15 september 2020 tot 1 november 2020.

Boostplan
Inspiratie voor activiteiten in de zomer en het najaar? Bekijk het speciaal voor u geschreven boostplan hier.

Bekijk hier ook praktijkvoorbeelden van collega’s op deze pagina. Veel clubs en banen zijn inventief met abonnementen- en greenfee-acties. Een aantal voorbeelden is te vinden in dit artikel.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.