Update Golfbranche & Coronacrisis 13 mei 2020 (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Wedstrijden
Eerder beloofden wij u bij u terug te komen met een interpretatie van de regels omtrent wedstrijden. De diverse documenten hierover sluiten niet helemaal op elkaar aan. Zie het antwoord bij de vraag ‘Zijn clubwedstrijden toegestaan?’ voor onze interpretatie.

Gesprek met minister Van Rijn
Gistermiddag vond het eerste gesprek tussen minister Van Rijn en het Platform Ondernemende Sportaanbieders plaats. Compensatie van vaste kosten die sportaccommodaties maken, was het eerste onderwerp op de agenda. Op dit punt heeft de minister de toezegging gedaan om zich hard te maken voor onze branche bij het ministerie van EZK. Onze specifieke wensen zal hij meenemen in de gesprekken. Daarnaast is gesproken over de heropening van de binnensport. Ook heeft de minister toegezegd te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een innovatiefonds voor de sport: op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Lees het persbericht hier.

NOW meter verbeterd: nacalculatie mogelijk
Met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) kunt u subsidie aanvragen en een voorschot op uw loonkosten krijgen. AWVN heeft de bestaande NOW-tool uitgebreid. Bereken nu ook de verwachte feitelijke subsidie (nacalculatie). In de uitgebreide NOW-tool wordt op basis van uw verwachte loonsom in het 3e t/m 5e loonaangifte-tijdvak berekend of u een terugvordering of een nabetaling op het verkregen voorschot kunt verwachten. Klik hier.

Zaterdag webinar NGF
Vergeet niet het webinar van de NGF as zaterdag om 10.00 uur. Onderwerpen in de bijeenkomst zijn onder andere: de status met betrekking tot het organiseren van wedstrijden, de horeca, het noodfonds voor de sport, het boostplan met als doel de geleden schade voor een deel goedmaken, bijeenkomst 20 juni en ALV en meer. Meld u nu aan op deze pagina: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mei/zoom-bijeenkomst-ngf-16-mei-2020-corona-golfvragen

Vragen kunt u ook alvast insturen via een mail naar danielle.wallet@ngf.nl.

Horeca en golf
Het kabinet heeft aangekondigd dat wellicht per 1 juni de horeca weer geopend kan worden. Sportkantines kunnen per 1 september open. Navraag bij MKB Nederland levert op dat horeca met een volledige horecavergunning onder het regime van de reguliere horeca valt. Ondertussen heeft KHN een protocol opgesteld voor de heropening van de horeca. Dit bekent niet dat dit gaat gelden voor sportkantines: daarvoor moeten we de nieuwe noodverordeningen afwachten. Mocht u meer willen weten over het horecaprotocol, dan kunt u ons hiervoor benaderen via info@nvg-golf.nl.