Update Golfbranche & Coronavirus 17 april 2020 (update NGF, NVG)

Gister verkondigde Premier Rutte dat het nog te vroeg zou zijn voor een potje tennis. 7 sporten denken er wel klaar voor te zijn en hebben protocollen ingeleverd voor een verantwoorde heropening. Daarnaast gaat de lobby door voor het noodfonds voor de sport. Dat gebeurt via 2 lijnen. Enerzijds via het NOC*NSF en anderzijds via het Platform Ondernemende Sportaanbieders.

Platform Ondernemende Sportaanbieders biedt EZK 7 protocollen aan voor verantwoorde heropening van de sport
Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders een algemeen protocol voor de heropening van sport aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor 7 verschillende sporten. Paardensport, Fitness, Klimsport, Zwemsport, Squash, watersport en Golf zijn de sporten die zich uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten.

Het algemene protocol voor de sport is in samenwerking tot stand gekomen met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Het protocol wordt medeondertekend door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.

De volgende brancheorganisaties hebben een protocol opgesteld: FNRS (maneges), NL Actief (Fitness), Branchevereniging Klimsport, WIZZ (zwembaden), SBN (squash), HiswaRecron (watersport), NVG (golf).

Ziehier de link naar de protocollen waar die voor golf ook bij staat. De protocollen worden vandaag voor het eerst behandeld in het interdepartementale team van de overheid. Dinsdag 21 april komt het kabinet met de aankondiging over de lockdown na 28 april. Nu is het dus afwachten.

Motie NOW en concerns aangenomen
Voor een aantal van u zal deze motie die gister is aangenomen interessant zijn: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z06677&did=2020D14176

Informatieve websites die up-to-date gehouden worden
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-golf-in-nederland NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.ngf.nl/coronafaq

Bij vragen: wij zijn bereikbaar!