Update Golfbranche & Corona – 20 april 2021 (update NVG, NGF)

Beste mensen,

Vanavond is er een aantal versoepelingen bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Een aantal hiervan is van toepassing op de golfsport en deze gelden vanaf 28 april.

Terrassen open?
Vanavond is in het algemeen gecommuniceerd dat de terrassen open mogen van 12.00 uur tot 18.00 uur, onder strikte voorwaarden. Echter is na de persconferentie op Rijksoverheid.nl, de volgende tekst geplaatst:

‘Buitenterrassen van sportkantines
Sportkantines zijn open voor het afhalen van eten en drinken, het terras van sportkantines is gesloten. Dit heeft te maken met het verbod op publiek bij sportwedstrijden. Ook de kleedkamers zijn gesloten. Terrassen bij bedrijfskantines mogen open zijn.’

Dit is voor ons, het POS en het NOC*NSF een onaangename verrassing en totaal niet teruggekomen in eerdere gesprekken met VWS / NOC*NSF. Sterker, er is ons in meerdere gremia meegedeeld dat de horeca in de sport gelijk gesteld zou worden met de horeca buiten de sport. Wij zijn op dit moment aan het uitzoeken wat dit betekent voor de golfclubs en – banen. Dit heeft de komende uren onze hoogste prioriteit en we komen er op terug zodra er meer duidelijkheid is.

Avondklok
De avondklok wordt opgeheven per 28 april 04.30 uur.

Golfshop
Een afspraak maken voor een bezoek aan de golfshop is niet meer nodig. Per 25 vierkante meter is 1 klant toegestaan. Het dragen van een mondkapje blijft verplicht. Het advies is om zoveel mogelijk te sturen op een eenpersoons bezoek. De golfshop mag geopend zijn van 06.00 uur tot 20.00 uur.

Competities en wedstrijden
Zoals in het stappenplan van de overheid is te zien is het spelen van wedstrijden en competitie nog niet toegestaan. Dat zal de komende weken naar alle waarschijnlijkheid ook nog zo blijven. Er worden gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS om het toestaan van (lokale / regionale) wedstrijden eerder in het stappenplan terug te laten komen. Ondanks het ‘zwart – wit’ verbod op het spelen van wedstrijden en competities hebben wij in de afgelopen maanden in diverse updates gemeld dat het spelen van ‘eenvoudige’ onderlinge potjes onder voorwaarden is toegestaan en daar staan wij nog steeds achter. In overleg met het ministerie van VWS hebben we besproken hoe dit toe te passen op golf. We spelen met grote ruimte tussen de flights. Als groepsvorming voor en na een golfactiviteit als een dames- of herendag voorkomen kan worden en de uitslag online wordt gedeeld, dan is dit naar onze mening goed en verantwoord te organiseren. VWS deelt deze mening, maar blijf op groepsvorming letten ook met de terrassen open. We vragen dus nog steeds nauwlettend de daarbij gestelde voorwaarden in de gaten te houden.

Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden, adviseren wij geen shotguns te organiseren of in elk geval het aantal deelnemers aan een shotgun-wedstrijd te minimaliseren. Wil je wel een shotgun-wedstrijd organiseren? Stel dan een coördinator aan die ervoor zorgt dat er geen groepsvorming ontstaat.

Materialen in de baan
In maart 2020 hebben we uit voorzorg en in overleg met het RIVM alle golfbanen geadviseerd om alle materialen zoals bunkerharken, prullenbakken en ballenwassers uit de baan te halen. Medio 2020 is er aangegeven dat banen deze materialen weer terug kunnen plaatsten als zij dat wensen. Veel banen hebben dit gedaan, veel ook nog niet. Hierbij willen wij nogmaals aangeven dat, mede na uitgebreid overleg met deskundigen, het wat ons betreft verantwoord en veilig is deze materialen weer terug in de baan te plaatsten met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Specifiek m.b.t. het wel of niet terugplaatsen van de harken adviseren wij bij het terugplaatsen van de harken de door ons geformuleerde local rule te laten vervallen en mensen de mogelijkheid te geven ontsmettingsmiddelen mee te nemen / te kopen. Ook de vlaggenstok kan aangeraakt worden, echter is voor de snelheid van het spel met de huidige bezetting de keuze aan de club zelf.

Registratie starttijden
We adviseren om zoveel mogelijk met starttijden te werken voor een goede doorstroming zodat er geen groepsvorming ontstaat, maar het registeren van deelnemers en starttijden is niet verplicht gesteld vanuit de overheid. Golfclubs en -banen moeten wel verplicht zorg dragen voor eenrichtingsverkeer en 1,5 meter afstand tussen personen.

De tweede stap in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei gepland. 3 mei is de volgende persconferentie.

Blijf in contact met leden en gasten, zodat ze op de hoogte zijn van je persoonlijke beleid en attendeer ze regelmatig op het naleven van de standaard regels zoals de 1,5 meter en het desinfecteren van de handen.

Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag.