Update Golfbranche & Corona – 9 oktober (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Het aantal besmettingen blijft toenemen. Maandag komt het OMT weer met adviezen aan het kabinet, waarna een dag later de persconferentie volgt waarin eventuele versoepelingen/aanscherpingen worden bekendgemaakt. De cijfers laten ons zien dat het er niet goed voor staat.

Diverse horecalocaties op golfbanen, die vorige week nog toestemming hadden om open te blijven, hebben de afgelopen dagen op last van de gemeente alsnog de deuren moeten sluiten.

Verzoek aan Veiligheidsregio’s
Gisterochtend is er een verzoek bij de veiligheidsregio’s ingediend om tot een oplossing te komen voor de onwerkbare situatie met de horeca op golfbanen en overige sportaccommodaties. Uit het veiligheidsberaad eerder deze week maakten wij op dat onze zaak in dit orgaan niet hoog op de agenda staat. Om meer gewicht in de schaal te leggen, hebben we de samenwerking gezocht met meer partijen buiten de golfsport. Het is gelukt om MKB Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Platform Ondernemende Sportaanbieders en de KNLTB als medeondertekenaar van het verzoek te krijgen. Nu is het wachten op reacties. Als die uitblijven, zetten we uiteraard de volgende stap. Hierbij kijken we ook naar de ontwikkelingen rond het virus. Hier leest u de brief.

Take-away
Wilt u take-away verzorgen op uw locatie? Hiervoor heeft u ook toestemming nodig van uw gemeente. We zien wat dit betreft ook dat gemeentes hier verschillend mee omgaan.

Overzicht compensatieregelingen sportaanbieders
Hieronder treft u een overzicht van de compensatieregelingen die mogelijk voor u van toepassing zijn.

TASO
Ook als de aanvraag van een vereniging nog niet helemaal compleet is, moet u de aanvraag voor TASO (zo ver mogelijk ingevuld) wel uiterlijk 11 oktober indienen. Van DUS-I krijgt u nog twee weken gelegenheid om de aanvraag compleet te maken.

De maatregelen rondom de coronacrisis hebben in veel sectoren impact, waaronder de amateursport. Om die reden is er een tijdelijke subsidieregeling waar sportclubs gebruik van kunnen maken. Op de website van DUS-I is hiervoor het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) nog tot 11 oktober geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen.

Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2 x € 6.000. De exacte voorwaarden van deze regeling staan op de website DUS-I. Er is in totaal €44,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

Definitieve vaststelling NOW-1: hoe dit aan te pakken?
Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen vanaf 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Bij de eindafrekening van de NOW-1 wordt rekening gehouden met de grote verscheidenheid aan de bedrijven die de NOW aanvragen. Lees hier meer.

Rondes in 2020
Het zal u zelf ook zijn opgevallen, dat ondanks de tijdelijke sluiting de banen nog goed bezet zijn geweest dit seizoen. Samen met Intogolf kunnen we sinds kort rondes geaggregeerd per maand meten. Interessant is te zien hoe de verdeling van de losse rondes is. Hieronder is te zien dat met name leden veel meer hebben gespeeld dan de afgelopen jaren. Greenfee laat een kleine stijging zien en een flinke daling van de strippen. Het totaalaantal rondes komt in de buurt van 2019.


Onderstaande grafiek laat goed zien hoe het speelgedrag van leden zich heeft ontwikkeld t/m september. U ziet ook de boekingen voor oktober al staan. De eenheid is rondes per maand per 9 holes.


Alle informatie op een rij
Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent Corona op een rij.

Heeft u vragen? Wij zijn bereikbaar!