Update Golfbranche & Corona – 7 augustus 2020 (update NGF, NVG)

Gisteravond was er weer een persconferentie over de nieuwe maatregelen die de stijging van het aantal corona-besmettingen moet beteugelen. In deze update gaan wij in op de voor u relevante zaken.

Omdat er nog veel zaken niet duidelijk zijn beperken wij ons nu tot de teksten zoals de Rijksoverheid deze heeft gepubliceerd. Hoe, wanneer de maatregelen worden doorgevoerd is niet duidelijk evenals of de maatregelen adviezen zijn of verplichtingen voor de golfbanen. Zodra we meer weten, laten we het u weten. De golfbranche werkt natuurlijk graag mee aan maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

Horeca
De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.

Lokale maatregelen
De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

De Veiligheidsregio’s kunnen bijvoorbeeld overgaan tot het beperken van de openingstijden van uw horeca.

GOLFGO
Uw starttijden en horeca afstemmen in verband met het (verplicht) reserveren?
GOLFGO biedt u dit jaar gratis de mogelijkheid om de reserveringstool in te zetten voor het reguleren van uw starttijden. Op dit moment hebben we al meer dan 20.000 reserveringen gefaciliteerd. Bekijk hier meer informatie.

Aanmelden? Neem contact op met Simone via sv@nvg-golf.nl

Subsidieregeling ‘Nederland leert door’
De subsidieregeling ‘Nederland leert door’, met betrekking tot het ontwikkeladvies, is bekend. Iedere werknemer kan een ontwikkeltraject starten zonder tussenkomst van werkgever. De werknemer kan naar een loopbaanadviseur en de adviseur regelt hoe die geld terug krijgt via de subsidie. Vanuit de regeling ‘Nederland leert door’ is € 50 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladvies en (online) scholing. Later in het jaar komt nog de mogelijkheid om (online) scholing te doen. Voor meer informatie, klik hier.