Update Golfbranche & Corona – 6 oktober (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Inmiddels is 64% van de horeca in golfland geopend. Afgelopen dagen krijgen wij continue berichten van banen/clubs dat de horeca (toch) geopend mag zijn. Naar verwachting komt er geen nieuwe noodverordening de komende twee weken en zal het landelijk advies niet aangepast worden voor de (commerciële en paracommerciële) horeca op sportaccommodaties. Het blijft dus een ‘gevecht’ met uw gemeente, als u nog gesloten bent. Wij zien in discussies dat het goed werkt om terug te gaan naar de “geest” van de maatregel: voorkomen van groepsvorming. Golfbanen blijken in staat te zijn om gemeenten ervan te overtuigen dat dit op een golfbaan niet gebeurt, omdat spelers per flight binnenkomen en een eigen tafel krijgen toegewezen.

Najaarscompetitie en jeugdcompetitie
Sinds afgelopen vrijdag hebben een aantal van de deelnemende clubs/teams aan de competitie zich terug getrokken in verband met het toenemende aantal besmettingen. Vanzelfsprekend hebben wij deze beslissing te respecteren en begrijpen wij de zorgen. Echter, golf was en is nog steeds een veilige sport en wordt grotendeels zeer regionaal georganiseerd en, niet onbelangrijk, door onze regering ook toegestaan. Sporten en bewegen wordt zelfs aangemoedigd.

Door het terugtrekken van een zeventigtal teams (er blijft nog voldoende over) is een competitieschema ontstaan met vele ‘gaten’. Daarom is er gisteravond besloten om de eerste speelronde te annuleren. Dit houdt in dat de geplande wedstrijden op woensdag 7 oktober en de wedstrijden op zondag 11 oktober niet doorgaan. De komende dagen zal er een hernieuwde indeling gemaakt worden, met als uitgangspunt dat de geplande ontvangstdagen vanaf speelweek 2 zo minimaal als mogelijk veranderen en dat de reisafstanden niet significant groter worden. Indien mogelijk worden de wedstrijden die gepland stonden op woensdag 7 oktober en zondag 11 oktober ingedeeld na de laatst geplande speeldag in het huidige schema.

De competitie gaat dus vooralsnog door. We sturen u uiterlijk aanstaande vrijdagmiddag een vernieuwde indeling toe. Deze wordt op www.golf.nl/ngfcompetitie gepubliceerd.

Om deze nieuwe indeling mogelijk te maken kunnen teams die alsnog besluiten niet deel te nemen aan de jeugd- en najaarscompetitie, zich uitschrijven tot uiterlijk woensdag 7 oktober, 16:00 uur. Hierna worden wijzigingen niet meer goed verwerkt en worden teams die wel wensen deel te nemen benadeeld. Als teams zich wensen terug te trekken dan respecteren wij die keuze, maar het is noodzakelijk dat dit tijdig wordt doorgegeven.

Dringend advies tot dragen mondkapje
Afgelopen vrijdag is er een definitief advies van de overheid gecommuniceerd: draag in openbare gebouwen een mondkapje. Dit advies geldt voor alle mensen vanaf 13 jaar. Dit betreft bijvoorbeeld voor golf het clubhuis, de golfshop en de horeca. Als uw gast aan tafel zit mag het mondkapje af. Communiceer dit dringende advies ook naar uw leden, zodat zij een mondkapje mee kunnen nemen. Bij de sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Wij adviseren u in bovenstaande genoemde ruimtes ook zelf een mondkapje te dragen.

2e peiling Mulier Instituut – effectiviteit noodmaatregelen voor verenigingen
In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF houdt Mulier nu voor de tweede maal een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de Coronacrisis. Deze peiling helpt om te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer.  Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. De invultijd bedraagt zo’n 20 minuten en verenigingen hebben tot 14 oktober de kans om de vragenlijst in te vullen (max. 1 per vereniging).
Link naar onderzoek.

De cijfers van de commerciële golfbanen worden met een eigen enquête verzameld en via de POS verwerkt door Mulier. Later deze week zult u de enquête ontvangen.

Financiële steunmaatregelen
De nieuwe beperkingen die vorige week zijn opgelegd aan de sport versterken op veel plekken de behoefte aan financiële steun. Hierbij is het voor organisaties van belang om eerst te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor de generieke steunmaatregelen zoals de NOW, de TVL en de TOZO. Voor amateursportorganisaties is er daarnaast nog de mogelijkheid om steun aan te vragen via de TASO. Ook kan de verhuurder van sportaccommodaties compensatie krijgen om drie maanden huur kwijt te schelden via de TVS. Van de TASO kan nog tot 11 oktober gebruik worden gemaakt.

Als u vragen heeft zijn wij uiteraard bereikbaar.