Update Golfbranche & Corona – 4 november (update NGF, NVG)

Beste mensen,

De nieuwe maatregelen hebben wederom invloed op onze branche. Het goede nieuws is dat golfen mogelijk blijft, maar wel in maximaal tweeballen. De maatregelen komen bovenop de huidige maatregelen en gaan vanavond om 22.00 uur in. Ze gelden voor de komende twee weken. Vanaf 19 november gaan we weer terug naar de huidige maatregelen, die per 14 oktober jl. van kracht werden.

Capaciteit
VWS heeft ons bevestigd dat flights maximaal uit 2 personen mogen bestaan. Wij vernemen dat veel banen er voor kiezen om de starttijdinterval aan te passen naar 6 of 7 minuten voor een 2 bal. Ook zien wij dat banen alle boekingen beperken tot 9 holes. Per club/baan zal de voorkeur verschillen en wij hebben hier dus ook geen eensluidend advies voor.

Groepslessen
Golflessen, clinics, trainingen en andere vormen kunnen voor golfers van 18 jaar en ouder maximaal in groepjes van twee plaatsvinden, dit is exclusief pro. Dit mag in meerdere groepen van 2 personen, met als voorwaarde dat er duidelijke afbakening zit tussen de groepen. Dus als er een les op de driving range is met 6 personen, dan deelt u dit bijvoorbeeld als volgt in: 2 matten, 1 mat vrij, volgende 2 matten etc. Een andere voorwaarde is dat de groepjes van 2 niet mengen. Dit om te voorkomen dat een besmet persoon de hele groep infecteert. Het is de bedoeling dat men na afloop van een training of les de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Wanneer jeugd en kinderen samen sporten, hoeven zij niet te worden opgedeeld in groepjes van twee.

Jeugd
Jeugd tot en met 17 jaar mag wel in flights van vier golfen en lessen in groepen groter dan 2 personen.
Mag een flight van vier personen bestaan uit twee volwassenen en 2 kinderen van 14? Nee, tenzij dit één huishouden betreft.

Posters
Hier treft u twee nieuwe posters:
– Flights maximaal 2 personen
– Maximale groepsgrootte bij lessen 2 personen

GOLFGO
GOLFGO leest automatisch uw teesheet uit. Wanneer u deze wijzigt naar maximaal 2 personen per flight, komt dit ook correct door op het platform GOLFGO.

Clubwedstrijden
Wedstrijden blijven verboden. Clubwedstrijden kunnen vooralsnog doorgaan met maximaal 2 personen per flight. Met de verwachte capaciteitsproblemen, adviseren wij goed na te denken over het organiseren van clubwedstrijden.

BOSA
Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Doordat het volgende antwoord is gewijzigd sinds 1 oktober jl., komt golf ook in aanmerking: ‘Zijn personeelskosten subsidiabel? Kosten van inhuur personeel (derden) zijn subsidiabel als deze betrekking hebben op bouw en onderhoud van sportaccommodaties (niet voor activiteiten ten behoeve van sportuitvoering zoals trainers, workshops etc.). Loonkosten van het eigen personeel zijn subsidiabel mits deze werkzaamheden uitvoert op het gebied van bouw en onderhoud van de sportaccommodatie’.

De subsidie kan hier aangevraagd worden in 2020, hier treft u ook de veelgestelde vragen.
Bekijk hier het overzicht van andere compensatieregelingen.

Routekaart
Hier vindt u de aangepaste routekaart voor golf.

Als er vragen zijn, dan zijn wij uiteraard bereikbaar.