Update Golfbranche & Corona – 30 september 2020 (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Gisteren was het een spannende dag vol onduidelijkheden, maar vandaag is niet minder spannend.
Vele noodverordeningen zijn inmiddels gepubliceerd en daar staat helaas in dat eet- en drinkgelegenheden van sportaccommodaties dicht moeten.

Zoals we gisteren in de update ook hebben aangegeven werd er in de zomer onderscheid gemaakt tussen de opening van commerciële en paracommerciële horeca (horeca gerund door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk) na de intelligente lockdown. Moet uw horeca nu sluiten of zijn er mogelijkheden om geopend te blijven?

De noodverordening is leidend, als deze bij u definitief is, heeft u zich hieraan te houden en kan er handhaving plaatsvinden.
Als er geen onderscheid wordt gemaakt in type horeca, dan is het op dit moment niet mogelijk om geopend te blijven. Twijfelt u? We kunnen altijd met u mee lezen.

Als golfbranche zijn wij er van overtuigd dat wij verantwoord leden en gasten kunnen ontvangen in onze clubhuizen en horeca. De afgelopen maanden zijn we daar goed op ingesteld geraakt. Wij zien en weten ook dat onze horeca een andere dynamiek heeft dan die van voetbal- of hockeykantines met feestende teams. Wij willen daarom ook alle mogelijkheden aanpakken om door te kunnen gaan met een verantwoorde en veilige horecaexploitatie. We zien hier mogelijkheden voor, dit lichten wij hieronder toe.

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft gister een brief gestuurd naar alle gemeenten. We zien dat deze brief veelal doorgezet is naar sportaccommodaties met horeca. Daarin staat een uitnodiging om in gesprek te gaan met de gemeente over mogelijk openstelling van de horeca bij sportaccommodaties: “Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, wanneer de exploitant bijvoorbeeld een aparte horecavergunning heeft om een “gewoon” restaurant te drijven.” We raden iedere golfbaan die aan deze voorwaarden voldoet dit gesprek aan te gaan. We vernemen nu al dat diverse gemeenten instemmen met het openblijven van de horeca. Download hier de complete brief.

Daarnaast hebben wij lijntjes uitstaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio’s Hubert Bruls en minister Grapperhaus in een poging dezelfde rechten te krijgen voor onze horeca als voor horeca die zich niet op een sportaccommodatie bevinden.

Als laatste onderzoeken wij ook of wij op juridische gronden opening van eet- en drink gelegenheden op golfbanen kunnen afdwingen.
Zodra wij nieuws of uitsluitsel hebben over de bovenstaande acties die wij gezamenlijk ondernemen melden wij ons bij u.

Wij realiseren ons dat makkelijk anders is en we hadden graag, net als bij de heropening per 1 juni willen melden dat iedereen open kan blijven. Dat is nu helaas niet mogelijk, maar we hopen snel ander nieuws te kunnen brengen.

Tenslotte vernemen wij graag eventuele reacties van uw gemeente.

Wij zijn goed bereikbaar vandaag per telefoon en mail.