Update Golfbranche & Corona – 3 augustus 2020 (update NGF, NVG)

Helaas blijven de coronabesmettingen de afgelopen dagen weer flink aanhouden.
Hierbij weer een aantal ontwikkelingen die we met jullie willen delen.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) uitgebreid
Eerder heeft u informatie ontvangen over de TASO. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Aanvullend op onze vorige update kunt u naast een aanvraag voor de periode 1 maart t/m 31 mei ook voor de periode 1 juni t/m 31 augustus tegemoetkoming aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen.
Meer informatie is online te vinden via deze link.

Nieuwe tegemoetkomingsregeling: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)
Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen.  Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Heeft u als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is online te vinden via deze link.

Golfprotocol
Het algemene sportprotocol is aangepast op een aantal punten.
Dit protocol vindt u hier.

Op basis daarvan is de volgende aanscherping toegevoegd aan het golfprotocol:
Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten uw huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.

Het aangepaste golfprotocol download u hier op de NVG-website.

Reminder webinar ‘Effectieve communicatie’
Op 24 augustus om 16.00 uur organiseren we een webinar. Deze webinar gaat onder andere over crisiscommunicatie (corona), maar ook de volgende vragen komen onder andere aan bod:

Hoe kan ik beter communiceren met mijn leden, partners en stakeholders?
Wat zijn de meest gebruikte en meest succesvolle communicatiemiddelen in sport?
Hoe zet u uw leden in als ambassadeur?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.