Update Golfbranche & Corona – 29 september 2020 (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Gisteravond om 19.00 uur was er weer een persconferentie waarbij er extra landelijke maatregelen werden aangekondigd. De besmettingen nemen de afgelopen dagen flink toe. Deze extra aangekondigde maatregelen gaan vanaf vandaag 29 september 18.00 uur in en gelden voor de komende drie weken.

Horeca
Helaas is na gisteravond nog wel wat onduidelijkheid omtrent het wel of niet sluiten van horeca op golfbanen. In de zomer werd er een onderscheid gemaakt tussen de opening van commerciële en paracommerciële horeca (horeca gerund door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk) na de intelligente lockdown.

Gisteravond is er door de overheid een onderscheid gemaakt tussen horeca en sportkantines. Sportkantines moeten de komende drie weken sluiten, met ingang vanavond 18.00 uur. Horeca mag geopend blijven, hier zijn enkel extra maatregelen voor aangekondigd:

  • Tot 21.00 uur inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
  • Maximaal 30 personen binnen per binnenruimte.
  • Buiten op het terras geldt een maximum van 40 personen.
  • Maximaal 4 personen boven de 13 jaar aan een tafel, tenzij het een huishouden betreft.

De overige regels, zoals het faciliteren van registratie, de 1,5-meterrichtlijn en de gezondheidscheck, blijven staan.
Daarnaast volgde gisteravond nog een aanvullende publicatie waarin werd gemeld dat horeca bij commerciële sportaanbieders (waar in mei bijvoorbeeld de fitnesscentra onder vielen) ook moet worden gesloten. Deze Q&A vindt u hieronder.

Q: Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?
A: Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

Valt een officiële horecagelegenheid met horecavergunning op een sportaccommodatie onder de categorie sportkantine? Eerder dit jaar kwam de overheid nog tot de conclusie dat het antwoord daarop ‘nee’ is.

Eén punt is helaas onduidelijk en leidt tot interpretatieverschil. En dat is de laatste zin in het antwoord uit bovenstaande Q&A: ‘Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt’. Wij hebben vanochtend al diverse contacten benaderd, maar krijgen hier nog geen duidelijk antwoord dat commerciële horeca gesloten moet worden bij golfclubs / -banen.

Zolang we geen duidelijke ‘nee’ hierop krijgen, is er ruimte voor discussie. We begrijpen dat dit voor u veel onduidelijkheden met zich meebrengt, maar we adviseren u om totdat die verduidelijking van deze regel er is, geopend te blijven. Dit adviseren wij alleen aan commerciële horeca die 1 juni 2020 weer mochten openen na de intelligente lockdown. Waarbij u bij een controle deze beargumentatie kunt gebruiken.

Zodra wij meer weten, informeren we u zo snel mogelijk.

Clubgebouw en golfshop
Het clubgebouw mag geopend blijven, dit geldt ook voor de kleedkamers en de golfshop.

In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden geldt een advies voor het dragen van een mondkapje bij een bezoek aan de golfwinkel.
De golfshop mag bezoekers zonder mondkapje weigeren. Let op, dit is een advies en geen verplichting.

Wedstrijden
De golfsport kan gewoon doorgang vinden voor losse golfrondes en groepen. Hier is geen limiet aan het maximum aantal personen, de sport is uitgezonderd van de regel van maximaal 40 personen buiten.

We komen later deze week terug met specifieke informatie over de jeugd- en najaarscompetitie.

Thuiswerken
Medewerkers/vrijwilligers die het werk niet op de locatie hoeven uit te oefenen, werken thuis.
Bespreek dit met uw medewerkers/vrijwilligers.

We houden u op de hoogte.

Heeft u vragen, wij zijn bereikbaar.