Update Golfbranche & Corona – 25 september 2020 (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Vandaag een week geleden zijn er maatregelen aangekondigd voor zes specifieke regio’s (Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland, Hollands Midden). De maatregelen zijn afgelopen zondag 20 september 18.00 uur ingegaan. Vanaf zondag 27 september 18.00 uur komen daar de volgende regio’s bij: Brabant-Noord, Brabant Zuidoost, Flevoland, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen en Zaanstreek-Waterland.

Het betreft de volgende maatregelen:

  • Gelegenheden met een horecavergunning en sportkantines sluiten om 00:00 uur. De muziek moet uit en om 01:00 uur moeten alle golfers/gasten de locatie hebben verlaten. De regels gelden voor binnen en buiten.
  • Er is een verbod om deel uit te maken van gezelschappen met meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte en voor binnen én buiten.
  • Voor het organiseren van een sportactiviteit / evenementen boven de 50 personen geldt een meldplicht bij de gemeente. Voorbeeld: voor een wedstrijd organiseren boven de 50 personen geldt dus een meldplicht. De meldplicht geldt ook voor binnen en buiten.

Verdere maatregelen zijn per regio anders. De aanvullende maatregelen voor de eerstgenoemde zes regio’s vindt u hier.
De aanvullende maatregelen voor de nieuwe regio’s zijn nog niet bekend.

Loket TASO geopend
Op de website van DUS-I is het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen. Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2 x € 6.000. De exacte voorwaarden van deze regeling staan op de website DUS-I. Er is in totaal €44,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Let op: verenigingen hebben maar tot 11 oktober de tijd om subsidie aan te vragen, dus het is zaak snel gebruik te maken van deze regeling.

Wet digitale ALV
De spoedwet digitale ALV is verlengd tot 1 december 2020.
Daarnaast is er aangekondigd dat we minimaal twee maanden voorafgaand horen als deze wet komt te vervallen.

Goede aandacht in de media voor golf is een kans
Nieuws over de groei van golf in de media is nu van groter belang dan ooit tevoren. Het zorgt voor een grotere aantrekkingskracht en een beter imago van golf. Niet alleen bij (potentiële) golfers, ook bij lokale en nationale beslissers over maatregelen ter indamming van de verspreiding van corona. Hoe meer iedereen er van overtuigd is dat golf goed is in deze tijd, des te beter het uitpakt voor onze branche. Golfbaan Sluispolder heeft dit slim aangepakt en een groot artikel geregeld in hun regionale landelijke dagblad. Dit kunt u ook voor elkaar krijgen!