Update Golfbranche & Corona – 25 januari (Update NVG, NGF)

Beste mensen,

De golfbanen en -scholen waren al open en met blijdschap voor alle (horeca)ondernemers kunnen we nu melden dat met de vanavond aangekondigde versoepelingen ook de horeca morgen weer grotendeels opengaat. Op dinsdag 8 maart besluit het kabinet opnieuw of er nog meer kan worden versoepeld. Hieronder de maatregelen op een rij per categorie.

Horeca en golf
De horeca op sportaccommodaties is gelukkig gelijkgeschakeld aan de reguliere horeca: dus ook onze restaurants en terrassen kunnen weer open per woensdag 26 januari van 05.00 uur tot 22.00 uur.

De voorwaarden voor de horeca binnen zijn:
– Horeca binnen maximaal open van 05.00 tot 22.00 uur.
– De basisregels blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Binnen is een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, ook bij verplaatsingen. Het mondkapje hoeft niet op bij gasten die zitten.
– Mensen van 18 jaar en ouder die een sportlocatie bezoeken, hebben alleen toegang met een CTB (coronatoegangsbewijs) met identificatiebewijs.
– Er zijn vaste zitplaatsen (placeren), reserveren is niet verplicht.
– Aan een tafel is geen maximaal aantal personen voorbehouden. Wel dient iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten. Uitgezonderd zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
– Medewerkers dragen altijd een mondkapje.
– Zorg voor zoveel mogelijk contactloze betalingen.

Er geldt één uitzondering: het terras buiten. Hier is het niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden bij het gebruik van kuchschermen.

Het coronatoegangsbewijs
Wat betreft het CTB: een coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat iemand is hersteld van corona. Details hierover (bijvoorbeeld hoe lang de uitslag van een negatief testbewijs geldig is) plaatst de overheid op deze pagina.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers en personeel. Tevens is het bewijs niet verplicht bij het afhalen van eten en drinken in de horeca. Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden.

Golfshops
De golfshops mogen weer geopend zijn tot 22.00 uur. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Er geldt een maximaal aantal klanten, maximaal één persoon per 5m2.

Wedstrijden
Het spelen van onderlinge wedstrijden was reeds toegestaan maar vanaf nu is ook het spelen van wedstrijden tegen/met andere verenigingen of anderszins weer toegestaan. 1,5 meter afstand houden voor personen vanaf 18 jaar is niet verplicht in sport als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. Bij golfwedstrijden is 1,5 afstand houden wel mogelijk, dus verplicht.

We adviseren voorzichtig te zijn met het organiseren van shotgunwedstrijden. Ook prijsuitreikingen kunnen plaatsvinden. Als dit in het horecagedeelte plaatsvindt, dient iedereen (op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar) te zitten!

Ook publiek is weer toegestaan bij sportwedstrijden met inachtneming van de 1,5 meter afstand-regel. Voor publiek is vanaf 13 jaar ook het coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs verplicht.

NGF Competitie
Aanstaande vrijdagmiddag (28 januari) zal de NGF bekendmaken met welke scenario’s zij richting de NGF Voorjaarscompetitie werkt. Daarbij ook informatie over mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld starttijden, promotie/degradatie en de datum waarop uiterlijk een beslissing zal worden genomen omtrent het wel, niet of in aangepaste vorm doorgaan van de NGF competitie.

De golfsport
De belangrijkste richtlijnen voor de golfsport op een rij:
– Sportlocaties mogen geopend zijn tot 22.00 uur.
– Er is geen beperking in groepsgrootte voor sporten binnen en buiten.
– Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 18 jaar en ouder bij het gebruik van voorzieningen, zoals de kleedkamer en toiletten, binnen.
– Alle voorzieningen binnen mogen geopend zijn.
– 1,5 meter afstand houden voor personen vanaf 18 jaar is niet verplicht in sport als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. Bij vrije golfronden en golfwedstrijden is 1,5 afstand houden wel mogelijk, dus verplicht.
– Voor teaching professionals is het bij lessen niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden als dat voor de les nodig is, maar het is wel een dringend advies dat golfleraren 1,5 meter afstand houden.
– Een mondkapje is alleen binnen verplicht voor sporters vanaf 13 jaar.
– Attendeer golfers op de basisregels.

Vergaderingen/ALV
Vergaderen in het clubgebouw/clubhuis is toegestaan. Ditzelfde geldt voor het organiseren van opleidingen of bijvoorbeeld Ledenvergaderingen. Allemaal met CTB met identificatieplicht en op 1,5 meter afstand van elkaar. Het mondkapje is verplicht, behalve na het plaatsnemen op de zitplek.

Thuiswerken
Het thuiswerkadvies voor personeel op golfbanen is ongewijzigd: “Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand”.

Protocol
Bekijk hier het protocol.

Mochten er vragen zijn dan vernemen wij het graag.