Update Golfbranche & Corona – 23 april 2021 (update NVG, NGF)

Beste mensen,

Helaas is de tekst die nu gepubliceerd is van de wijzigingsregeling in het kader van de noodwet nog minder goed voor ons dan de kamerbrief waar onze vorige update op was gebaseerd. Het is verschil is dat nu niet alleen over sportkantines wordt gesproken, maar over horeca op sportaccommodaties. Hiermee zal het lastiger zijn om de gemeente ervan te overtuigen dat onze horeca daarvan uitgezonderd is. Maar het blijft het proberen waard. We hebben nu van 9 banen vernomen dat zij wel open mogen, omdat zij een volle horecavergunning hebben en gezien worden als reguliere horeca. Ondertussen zullen wij met VNO-MKB kijken of er een opening te bedenken is.

In de tekst:
“1.Het vijfde lid komt te luiden: 5. In afwijking van het eerste lid mogen de bij eet- en drinkgelegenheden, niet zijnde eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties, behorende terrassen in de buitenlucht, toiletvoorzieningen, garderobes en plaatsen waar het publiek afrekent en die toegang bieden tot het terras, tussen 12.00 uur en 18.00 uur voor publiek worden opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, etc..”

In de toelichting:
“De buitenterrassen bij sportaccommodaties (zowel commercieel als paracommercieel) blijven gesloten om het aantal contactmomenten buiten de sportactiviteiten om zoveel mogelijk te beperken. Sportaccommodaties zijn geopend om te kunnen sporten zonder toeschouwers, waarbij de regels erop gericht zijn het bezoek daartoe te beperken: er naartoe om te sporten, na het sporten weer weg. De douches en de kleedkamers blijven om deze reden thans nog gesloten. Ook het toeschouwersverbod, zowel voor trainingen of wedstrijden blijft gelden. Kinderen worden gebracht en weer opgehaald. Ouders mogen daarom niet bij de trainingen blijven hangen langs het veld. Hiermee verdraagt zich niet dat buitenterrassen van sportkantines opengesteld worden.”

Wij houden u op de hoogte. En we zijn natuurlijk bereikbaar voor vragen.