Update Golfbranche & Corona – 22 september 2020 (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Voor 6 veiligheidsregio’s zijn er verscherpte maatregelen, sinds zondag 20 september 18.00 uur, tegen het indammen van de verdere verspreiding van het coronavirus. De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.  In deze regio’s gaat er strenger gehandhaafd worden.

Voor de overige veiligheidsregio’s blijven, net als voor de 6 veiligheidsregio’s, de bestaande regels zoals de 1,5 meter, zitplaatsen binnen en buiten, niet meer dan 2 personen aan een tafel tenzij het een huishouden betreft, gezondheidscheck en registratie gewoon van kracht.

Sluitingstijd
Bij gelegenheden met een horecavergunning en sportkantines stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.

Gezelschap boven 50 personen
Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten.

Het is dus niet meer toegestaan om evenementen of borrels te organiseren voor een gezelschap boven de 50 personen. Een gezelschap is een groep mensen die bij elkaar horen vanuit oogpunt van de relatie of de aard van de gelegenheid. Een reservering van een groep boven de 50 personen is dus niet meer toegestaan. Een bedrijfsdag voor meer dan 50 personen valt hier ook onder. Bij een bedrijfsdag zijn mensen, voor die gelegenheid, samen met andere uitgenodigde personen aanwezig bij een samenkomst die voor anderen niet vrij toegankelijk zal zijn. Ook al kent niet iedereen elkaar bij aanvang, er is in dit soort situaties ook sprake van een gezelschap.
Golfwedstrijden met meer dan 50 deelnemers zijn wel mogelijk mits de horeca geen onderdeel is van de wedstrijd. Na de wedstrijd kan je op individuele basis wel gebruik maken van de horeca. Wel geldt hiervoor een meldplicht: zie hieronder.

Meldplicht samenkomsten
Voor het organiseren van een sportactiviteit, evenement of borrel geldt een meldplicht. De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte binnen, of op de buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t) vanuit de vereniging/exploitant. Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in. Golfwedstrijden of andere activiteiten boven de 50 personen dienen dus gemeld te worden.
Mocht u twijfelen: wij helpen u graag en raden u aan contact te zoeken met uw veiligheidsregio. Zij moeten uiteindelijk toestemming geven als u een bijzondere situatie heeft.

Corona-coördinator
Wij adviseren u een corona-coördinator toe te wijzen en zorg ervoor dat diegene (herkenbaar) aanwezig is. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden).
Verder zien wij dat in bepaalde genoemde regio’s de teams van de GGD / gemeenten sportverenigingen benaderen om in overleg te gaan hoe ze zich aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Maatregelen per regio
Onderaan op deze pagina vindt u per regio nog specifieke documentatie met lokale regels. Deze hebben wij doorgenomen en hebben geen directe gevolgen voor u. We adviseren dit wel voor uw regio door te nemen.