Update Golfbranche & Corona – 22 juli 2020 (update NGF, NVG)

De frequentie van de update neemt af, maar we hebben weer een aantal zaken om te delen.

Regeling TASO
Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. Commerciële sportorganisaties kunnen een beroep doen op de TOGS-regeling.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten (niet zijnde huurlasten) van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar. De aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020.

Wanneer kunt u hier gebruik van maken?

  • Een tegemoetkoming kan worden verstrekt aan een amateursportorganisatie die tenminste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.
  • Een aanvraag wordt afgewezen indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).

Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.
Zie ook een publicatie in de Staatscourant.

25 miljoen extra steun voor verenigingen met een eigen accommodatie
Samen met diverse sportverenigingen hebben we politiek aandacht gevraagd voor de positie van grote sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden (onderdeel van het steunpakket voor de sport).

Dit gezamenlijke signaal is opgepakt en er is besloten om, bovenop het eerdere steunpakket van €120 miljoen, nog eens €25 miljoen beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. De signalen die wij nu krijgen is dat deze regelingen via de gemeente gaan lopen. Nadere informatie voor de aanvraag volgt als hierover meer bekend is.

Compensatieregeling BUMA en Sena
Voor twee groepen hebben BUMA en Sena een compensatieregeling getroffen:

  • Groep 1: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik in een door de Rijksoverheid verplicht gesloten commercieel publiekstoegankelijke ruimte. Deze groep ontvangt een compensatie van 100% van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode.
  • Groep 2: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik voor een commercieel publiekstoegankelijke ruimte die niet verplicht gesloten was, maar wel zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft moeten treffen. Deze groep ontvangt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende een vaste periode van drie maanden.

De regeling geldt voor alle sportverenigingen, sportaanbieders en sportbonden in Nederland die, bij Buma en Sena op basis van de SBI code en bij Videma op basis van licentiesoort, tot een van de hiervoor genoemde categorieën behoren.

Indien u over een licentie beschikt die in één van beide groepen valt ontvangt u een compensatie. Deze compensatie wordt verrekend op de factuur met betrekking tot de licentievergoeding 2020 als deze factuur nog niet eerder dit jaar is opgemaakt. Indien u de factuur voor de licentievergoeding 2020 al in de brievenbus heeft gekregen, ontvangt u een creditnota ter hoogte van de compensatie.

Leden van brancheorganisaties die de jaarlijkse factuur van hun brancheorganisatie ontvangen, kunnen de compensatie in 2020 verkrijgen via de factuur (of creditnota) die zij van hun brancheorganisatie ontvangen. Meer details kunt u teruglezen op deze website.

Voor vragen over de compensatieregeling kunt u contact opnemen met Sena, Videma of Buma.

Wedstrijdprotocol
Organiseert u binnenkort een NGF-wedstrijd? In dit artikel vindt u het NGF-wedstrijdenprotocol. Let op, dit protocol is niet van toepassing op clubwedstrijden, maar uiteraard kunt u dit wel als voorbeeld gebruiken.

Live webinar op 24 augustus – communicatie met je leden, sponsoren en externe partijen
Op 24 augustus organiseert de NGF een live-webinar voor clubs en banen over effectieve communicatie in de golfsport. Communicatiespecialist Martin van Berkel deelt quick-wins, tools en goede en minder goede voorbeelden hoe je de communicatie met uw leden, sponsoren en externe partijen kunt optimaliseren.

Direct aanmelden en meer informatie, ga naar deze pagina.