Update Golfbranche & Corona – 22 april 2021 (update NVG, NGF)

Beste mensen,

Dinsdagavond werden wij zeer onverwacht geconfronteerd met de vervelende mededeling: de heropening van de horeca op terrassen is uitgezonderd terrassen van sportkantines.
Tot afgelopen vrijdag hadden wij de verzekering van VWS dat er geen onderscheid meer zou zijn tussen horeca bij en buiten sport.

De afgelopen dagen is een aantal zaken duidelijk geworden. De uitzondering heeft twee oorzaken.

  1. De 1e reden is dat het bij sport nog steeds niet is toegestaan publiek te hebben en er wordt gesteld dat golfers die na het spelen op het terras gaan zitten als publiek bestempeld moeten worden. Dit vinden wij een merkwaardig en gezocht argument.
  2. De 2e reden is dat afgelopen dinsdagmiddag in het allerlaatste overleg de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft aangegeven de terrassen van sportkantines niet te willen openen, met als argument dat zij niet de capaciteit zouden hebben voor handhaving. Dus moest sport eruit. Ook dit vinden wij merkwaardig omdat in de brief aan de Tweede Kamer van minister de Jonge staat dat er met de horeca een “afsprakenkader heropening horeca” wordt vastgesteld waarin ook een rol voor de handhaving bij de horeca zelf ligt.

Blijft het feit dat in de kamerbrief van minister de Jonge hierover het volgende is opgenomen: “Opening buitenterrassen 12:00u – 18:00u, het kabinet heeft besloten dat de buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden (m.u.v. sportkantines) vanaf 28 april 2021 tussen 12:00 uur en 18:00 uur weer kunnen worden geopend.”

Net als de vorige keer stellen wij ons op het standpunt dat de meeste horeca van golfbanen niet als sportkantine is te betitelen, maar als reguliere horeca met volledige horecavergunning. Op basis hiervan vinden wij dan ook dat de terrassen open zouden moeten kunnen op 28 april.

Wij hebben dit met elkaar eerder meegemaakt en toen heeft een aantal golfaccommodaties via hun gemeente toestemming gekregen om open te gaan en een aantal niet. Dit scenario lijkt voor nu helaas weer het meest waarschijnlijke. De wettekst wijzigen gaat ons niet op korte termijn lukken.

Wat te doen?
Mocht je de vorige keer toestemming hebben gekregen van de gemeente om open te gaan, dan kan je ook nu ook weer open gaan op basis van onze inschatting en de toestemming die een aantal golfbanen nu al heeft ontvangen van hun gemeente. Daarbij kan je overwegen om dit voor de zekerheid te melden aan de gemeente. Mocht je twijfelen, dan is het aan te raden om contact te zoeken met de gemeente, ook als je eerder geen toestemming kreeg. Daarvoor kan je onderstaand bericht gebruiken.

Ondertussen hebben wij een aantal kamerleden (woordvoerders Sport) gevraagd om over de negatieve uitzondering van de Sport morgen kamervragen te stellen. Wij doen dit heel bewust. Niet zozeer om ons ongenoegen over deze situatie te uitten maar vooral om aandacht te vragen voor professionele horeca bedrijven in de Sport die bij verdere versoepelingen in het stappenplan gelijk gesteld moeten worden aan ‘restaurants’. Of de kamervragen werkelijk gesteld gaan worden weet je nooit van te voren, laat staan wat het resultaat daarvan is.

Let op: de tekst van de ministeriele regeling is nog niet gepubliceerd. Het zou dus theoretisch kunnen dat de regeling nog wordt aangepast.

Tekst voor gemeente:

Zeer geachte burgemeester,

Wij hebben kennisgenomen van de nieuwe maatregelen die door het kabinet zijn aangekondigd die per 28 april in zullen gaan. De terrassen kunnen onder voorwaarden heropenen bij reguliere horeca. Sportkantines zijn hierbij uitgezonderd. Zoals u weet is onze horeca openbaar toegankelijk en hebben wij normaal als gasten in ons restaurant zowel mensen die lid zijn van de golfclub, mensen die niet lid zijn van de golfclub en ook mensen die überhaupt niet golfen. Met een volledige horecavergunning in ons bezit zijn wij dan ook van mening dat wij behoren tot de categorie reguliere horeca en zijn wij voornemens ons terras onder de strikte voorwaarden zoals die gesteld zijn te heropenen. Onze sportbond en branchevereniging hebben hier ook een protocol voor opgesteld dat valt binnen het “afsprakenkader heropening horeca” waar de brief van minister de Jonge aan de Tweede Kamer naar verwijst. Mocht u meer willen weten over onze aanpak, dan nodigen wij u graag uit.

Het ministerie van VWS bevestigt:
“Reguliere horeca mag de terrassen onder voorwaarden weer openen per 28 april aanstaande. Sportkantines zijn hierop uitgezonderd. Mocht u twijfelen of u wel of niet onder de uitzondering valt wegens het openbare karakter van uw horeca, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw gemeente.”

U kunt ook contact zoeken met de sportbond en brancheorganisatie:
Jeroen Stevens, directeur Koninklijke Nederlandse Golf Federatie 06-51613389
Lodewijk Klootwijk, directeur Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties 06-19616624

Als er vragen zijn dan vernemen we het graag.