Update Golfbranche & Corona – 21 december (Update NVG, NGF)

Beste mensen,

Meteen na de invoering van de lockdown afgelopen zaterdag zijn NOC*NSF, POS en verschillend sportbonden gaan onderzoeken of er permissie voor meer sportmogelijkheden kon worden gegeven op basis van de hoofdregel dat gesport mag worden in groepjes van twee. Ook wij zijn hierover in gesprek gegaan met VWS. Op onze vraag is het volgende antwoord gegeven:

Sporten met tweetallen
Er is enige onduidelijkheid over het sporten met tweetallen van 18 jaar en ouder en het al dan niet mogen heen en weer lopen van een trainer tussen die tweetallen voor instructie. Wij hebben hierover vandaag overleg gehad met het ministerie van VWS, NOC*NSF en het Platform Ondernemers in de Sport. Wij proberen gezamenlijk zo dicht mogelijk bij de maatregelen te blijven zoals die ook een jaar geleden om deze tijd zijn ingevoerd. De volgende verduidelijking over het sporten met tweetallen is dan ook exact gelijk aan die van vorig jaar (18 december 2021) en kan dus ook nu gehanteerd worden:

…Vooropgesteld dient te worden dat de tweetalen qua samenstelling gedurende de training niet van samenstelling mogen wisselen. De afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de tweetalen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Wij geven over die afstand geen advies, maar 4 à 5 meter lijkt in de praktijk het meest aangehouden te worden. Ook zien we dat er  vakken worden gemaakt waarbinnen tweetallen op veilige afstand van elkaar kunnen sporten. Om instructie te geven aan één tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van het tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan alle tweetallen in één keer mag niet…

Deze tekst wordt ook naar de gemeenten gestuurd voor de handhaving.

Hoe werkt dit in golf?

Golfles
Meerdere groepjes van twee kunnen les krijgen van 1 golfleraar. Hierbij gelden de volgende regels:
– De groepjes van twee mogen niet gemixt worden tijdens de les;
– De golfleraar mag aanwijzingen geven per groepje van twee, niet tegelijkertijd aan de meerdere groepjes van twee;
– Tussen de groepjes van twee is minimaal 1 mat of 4 meter afstand;
– De spelers in de groepjes van twee houden altijd 1,5 meter afstand;
– De golfleraar ziet toe op naleving hiervan.

Golfrondes spelen
Het spelen met 2 + 2 spelers (een vierbal) of 2 + 1 spelers (een driebal is mogelijk, mits de volgende regels in acht worden genomen:
– De twee groepjes in een driebal of vierbal mixen niet onderling en houden afstand door de baan en uitdrukkelijk ook op de tee/green;
– Onderling houden de spelers in een groepje 1,5 meter afstand;
– Tussen de twee groepjes in een driebal of vierbal  moet 4 meter afstand zijn;
– De golfclub/baan ziet toe op naleving hiervan.

U kunt ook besluiten de lessen en het spelen te beperken tot 2 per les en 2 per flight. Dat maakt de naleving een stuk eenvoudiger.

Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag.