Update Golfbranche & Corona – 2 november 2021 (Update NVG, NGF)

Beste mensen,

Vanavond was er een persconferentie vanwege het aantal coronapatiënten op de IC’s en dit kan volgens berekeningen verder oplopen. Dit resulteert in een aantal aanpassingen voor golf per zaterdag 6 november aanstaande. Deze extra maatregelen gelden bovenop de huidige maatregelen.

Daarnaast is het belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

Hieronder de aanpassingen per 6 november, belangrijk voor golf, opgesomd.

Coronatoegangsbewijs (CTB) horeca
Het coronatoegangsbewijs wordt tot op heden alleen verplicht gesteld bij horeca binnen, vanaf zaterdag 6 november geldt ook de plicht voor een plek op het terras.

Het bewijs is niet verplicht bij het afhalen van eten en drinken.

Coronatoegangsbewijs voor binnen- en buitensport
Het CTB is verplicht voor het beoefenen van de sport vanaf 18 jaar, dit geldt voor alles dus o.a. voor groepslessen, de driving range en een golfronde. Zowel binnen als buiten. Dit geldt ook voor eventueel publiek. Probeer de deelnemers aan de les ook regelmatig te attenderen op 1,5 meter afstand.

Ook is het CTB verplicht voor publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.

Advies 1,5 meter afstand en aandacht voor basisregels
Er is een dringend advies voor het houden van 1,5 meter afstand. Attendeer golfers op dit advies, hier zijn posters te vinden. Faciliteer ook 1,5 meter afstand in de horeca, zodat golfers op een verantwoorde manier de horeca kunnen betreden.

Daarnaast wordt er extra aandacht gevraagd voor de basisregels, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Deze regels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

De basisregels op een rij: testen bij klachten, 1,5 meter is een veilige afstand, schud geen handen, was vaak genoeg je handen, hoest en nies in je ellenboog en zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Uitbreiding mondkapjesplicht publieke ruimtes
De plicht voor het dragen van een mondkapje geldt weer in golfshops, omdat hier een coronatoegangsbewijs niet nodig is. De poster is hier te vinden.

Als je het coronatoegangsbewijs vraagt van golfers die komen golfen of naar de horeca komen, dan is in de publieke ruimte van het clubhuis geen mondkapje nodig.

Thuis werken
Vanaf 3 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Dit is voor veel functies op een golfclub / -baan niet in de praktijk toe te passen, maar wellicht wel voor een klein aantal personen van toepassing. We adviseren kritisch te kijken naar de juiste keuze hierin.

Zoals we eerder hebben gezien is golf een veilige sport die op 1,5 meter gespeeld kan worden, maar op dit moment wordt er 1 lijn in de sport getrokken.

De huidige situatie, met oplopende ziekenhuisopnames is zorgelijk, hierdoor hebben we ook begrip voor het vernieuwde beleid dat erop gericht is om besmettingen te voorkomen, maar we blijven voor golf wel in gesprek.

Mochten er meer nieuws komen, dan laten wij dit spoedig weten.

Er wordt ook nagedacht over andere zaken. Het kabinet bereidt andere maatregelen voor die we wellicht in de nabije toekomst nodig zullen hebben als we de trend niet weten te keren. Daar waar nu al voor bezoekers om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, wil het kabinet dat de werkgever ook aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs vraagt. De situatie wordt op 12 november aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld.

Mochten er verder nog vragen zijn dan horen wij het graag.