Update Golfbranche & Corona – 19 augustus 2020 (update NGF, NVG)

De persconferentie van gisteravond heeft geen directe gevolgen voor de golfsport.

Het is wel zo dat het aantal besmettingen toeneemt doordat een groeiend aantal mensen het niet zo nauw neemt met de regels. In dit kader blijft het vertellen en herhalen van de regels uit het golfprotocol van groot belang, evenals het aanspreken op het negeren van de regels. Wij adviseren u daarom om een mailing te versturen naar uw leden met de belangrijkste regels op een rij, zodat zij nogmaals geattendeerd worden op de richtlijnen.

Waarom geen directe gevolgen voor de golfsport maar wel maatregelen met betrekking tot privé aangelegenheden? Omdat de meeste besmettingen voortkomen uit borrels, feestjes en bijeenkomsten die thuis plaatsvinden. Onze aanname is dat hier de 1,5 meter regel minder in acht wordt genomen. Moet een ALV wel fysiek doorgaan of een event waar veel bezoekers komen op de golfbaan? Dit is toegestaan en kan plaatsvinden, maar let op wel onder de voorwaarden die genoemd zijn in het golfprotocol. Dit betekent dat het erg belangrijk is dat u handhaaft wanneer dit niet wordt toegepast. Een mogelijk gevolg is dat het clubhuis gesloten moet worden wanneer er een uitbraak bij u plaats vindt.

Vernieuwde documenten
Een aantal documenten is afgelopen week vernieuwd We sommen ze hieronder voor u op.


Webinar effectieve communicatie in golf aankomende maandag
Bent u op zoek naar tips voor communicatie met uw leden? Of met stakeholders?
Aankomende maandag 24 augustus organiseren we onder andere hierover een webinar. Hier treft u meer informatie en kunt u zich inschrijven.

Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij het graag.