Update Golfbranche & Corona – 18 december (Update NVG, NGF)

Beste mensen,

Het demissionaire kabinet heeft vanavond, slechts vier dagen na het verlengen van de reeds bestaande ‘avondlockdown’, bekendgemaakt dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om het coronavirus, en dan in het bijzonder de zeer besmettelijke omikronvariant te beteugelen en ‘code zwart’ in de ziekenhuizen te voorkomen. Wederom beperkingen voor vrijwel alle sectoren in Nederland en dus ook voor de sport. Golf is een buitensport en heeft in deze het ‘geluk’ niet 100% dicht te gaan. Wel krijgen we aanpassingen ten opzichte van de huidige situatie.

Het goede nieuws is dat golfen mogelijk blijft (tussen 05.00 en 17.00 uur), maar wel in maximaal tweeballen. Twee personen vanaf 18 jaar die buiten sporten op minimaal 1,5 meter is toegestaan. De maatregelen komen bovenop de huidige maatregelen en gaan vannacht (19 december) om 05.00 uur in. Ze gelden tot in ieder geval 14 januari 2022.

Hieronder staan de belangrijkste consequenties voor golf vanaf vannacht 05.00 uur. We hebben deze punten gecheckt bij VWS maar maken toch een klein voorbehoud, omdat de coronamaatregelen bijna nooit onmiddellijk eenduidig zijn.

Clubgebouwen, horeca, receptie en wc’s
– De horeca en niet-essentiële winkels (zoals golfshops) moeten de deuren sluiten. Golfbaanhoreca mag echter wel bezorgen en to go-faciliteiten zijn ook toegestaan (onder de bestaande voorwaarden voor afhalen). Golfshops mogen ook bezorgen en spullen laten afhalen bij de deur (click-and-collect).
– Clubhuizen/sportkantines/golfwinkels moeten de deuren sluiten maar het is wel toegestaan om de receptie in het clubhuis of in de golfwinkel geopend te houden. (Leden en gasten mogen de receptie alleen betreden als ze een coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen tonen, een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden.)
– Ook de wc’s in het clubhuis/de sportkantine mogen geopend blijven. (Ook bij toiletbezoek geldt dat een CTB, mondkapje en 1,5 meter afstand houden verplicht zijn.)

Capaciteit
VWS heeft bevestigd dat flights maximaal uit twee personen mogen bestaan. Wij denken dat veel banen ervoor zullen kiezen om de starttijdeninterval aan te passen naar 6 of 7 minuten voor een tweebal. Ook hebben wij in vorige vergelijkbare situaties gezien dat banen alle boekingen/reserveringen beperken tot 9 holes. Per club/baan zal de voorkeur verschillen en wij hebben hier dus ook geen eensluidend advies voor. Wel zouden wij willen zeggen … verdeel de beperkte beschikbare capaciteit zo eerlijk mogelijk.

(Groeps)lessen
Bij golflessen, clinics, trainingen en andere leervormen is de groepsgrootte voor golfers van 18 jaar en ouder maximaal twee. Dit is exclusief pro.

In het verleden was het toegestaan om meerdere groepen van twee personen tegelijk les te geven, met als voorwaarde dat er een duidelijke afbakening zat tussen de groepen (bijvoorbeeld een groep van twee op één mat en dan een lege mat en op de volgende mat nog een groep van twee. Maar meerdere kleine groepjes bij lessen, clinics en trainingen worden nu gezien als een groot georganiseerd verband en het lesgeven aan meerdere groepjes van twee is nu niet toegestaan.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt bij lessen en trainingen geen maximale groepsgrootte. Zij hoeven bij lessen en trainingen ook geen 1,5 meter afstand te houden.

Jeugd in de baan
Jeugd tot en met 17 jaar mag wel in flights van meer dan twee personen golfen en zonder 1,5 meter afstand te houden. Mag een flight van vier personen bestaan uit twee volwassenen en twee kinderen van 14? Nee, tenzij dit één huishouden betreft.

Clubwedstrijden
Clubwedstrijden kunnen vooralsnog doorgaan met maximaal twee personen per flight. Met de verwachte capaciteitsproblemen, adviseren wij goed na te denken over het organiseren van clubwedstrijden. (Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel in vierballen clubwedstrijden spelen maar zij mogen net als personen vanaf 18 jaar geen wedstrijden spelen tegen teams van andere clubs.)

Gebruik onze posters “Maximaal 2 personen per flight” en “Groepsles maximaal 2 personen“.

Het thuiswerkadvies is: ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand’.

Voor ondernemers, bedrijven en sportorganisaties die door deze maatregelen worden getroffen, verlengt het kabinet het steunpakket tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Het blijft belangrijk dat we golfers wijzen op de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. We adviseren om op drukke plaatsen eenrichtingsverkeer aan te brengen, zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Maak ook gebruik van de poster “Houd 1,5 meter afstand”. Bij de golfbeoefening zelf (spelen/trainen/oefenen/lessen) is 1,5 meter niet verplicht, maar wel een dringend advies.

Vanzelfsprekend blijft het ook belangrijk om golfers bij herhaling op de basisregels wijzen, zoals “was vaak en goed je handen” en “blijf thuis bij klachten”. Deze richtlijnen gelden voor iedereen, ook voor personen met een CTB. De basisregels helpen volgens de overheid aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Als er vragen zijn over de voortzetting van de bestaande maatregelen, dan vernemen wij het graag.