Update Golfbranche & Corona – 17 september 2021 (Update NVG, NGF)

Beste mensen,

In navolging van de update van deze week zijn er twee ontwikkelingen.

Terras
Er is gisteravond een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Hiermee komt de verplichting om het terras te betreden met een coronatoegangsbewijs te vervallen. Dit bewijs is alleen nodig voor het restaurant binnen.

Registratie
De registratieplicht komt te vervallen per 25 september a.s.

We realiseren ons dat een en ander voor horecafaciliteiten op golfbanen en voor sportkantines in de praktijk niet gemakkelijk is uit te voeren en tot complexe situaties kan leiden, want er is geen coronatoegangsbewijs nodig om toe te treden tot gedeelten van een clubhuis/sportkantine die niet gebruikt worden als horecafaciliteit (zoals toiletten, de bestuurskamer of kleedkamers). De sport probeert met de overheid afspraken te maken over een pragmatische invulling.

Mochten er verder nog vragen zijn dan horen wij het graag.