Update Golfbranche & Corona – 15 oktober (update NGF, NVG)

Beste mensen,

De noodverordeningen zijn binnen waardoor wederom meer duidelijkheid is ontstaan en we hebben ons protocol hieraan aangepast. Ook graag uw aandacht voor een nieuwe peiling van de effecten van corona op de golfbranche. Zoals we eerder hebben aangegeven zijn clubwedstrijden toegestaan. We adviseren hier bescheiden mee om te gaan en geen grootste promotionele activiteiten hiervoor te starten op bijvoorbeeld social media. Wedstrijden hierbuiten zijn namelijk niet toegestaan.

Afhalen
De afgelopen dagen hebben we het afhalen bij horeca bij/op sportaccommodaties onder de aandacht gebracht bij VSG en VWS en met succes. Gisteravond zijn de eerste noodverordeningen gepubliceerd. Hierin wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen horeca en horeca op/bij sportaccommodaties. Afhalen bij horeca is toegestaan. Als u afhalen wilt organiseren, adviseren wij dit te melden bij de gemeente. Afhalen omvat: ‘’verkoop, aflevering, verstrekking van eten, drinken of producten voor gebruik anders dan ter plaatse mits de eet- en drinkgelegenheid tussen 01.00 uur en 07.00 uur gesloten is, de de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt”.

Golfprotocol
Klik hier voor het artikel ‘FAQ: Veelgestelde vragen over corona en golf’, waarin u het vernieuwde golfprotocol vindt.

In het protocol staat vermeld, conform de noodverordeningen, dat officiële wedstrijden niet zijn toegestaan. De redenering hierbij is dat verschillende groepen niet met elkaar in groepsvorm met elkaar in contact moeten worden gebracht. In overleg met het ministerie van VWS hebben we besproken hoe dit toe te passen op golf. We spelen in maximaal 4-ballen en met grote ruimte tussen de flights. Als groepsvorming voor en na een golfactiviteit als een dames- of herendag voorkomen kan worden en de uitslag online wordt gedeeld, dan is dit naar onze mening goed en verantwoord te organiseren. VWS deelt deze mening.

Onderzoek
Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen wij van u wat de effecten zijn geweest op uw omzet en resultaat, zodat we dit mee kunnen nemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook maken we gebruik van de cijfers om de golfbranche vertegenwoordigd te hebben in het nationale onderzoek dat het Mulier instituut uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS.
Klik hier voor de korte enquête

Clubhuis
We hebben toch nog veel vragen binnen gekregen over de (on)mogelijkheden in het clubhuis. Hierbij alles op een rij:

  • Kleedkamers zijn gesloten.
  • Douches zijn gesloten.
  • Horeca is gesloten met uitzondering van afhalen. Zorg dat er geen groepsvorming bij afhalen ontstaat.
  • Toiletten geopend.
  • Golfshop geopend tot 20.00 uur.
  • Vergaderingen / werken in het clubhuis is toegestaan, maximaal 30 personen met inachtneming van de regels (1,5 meter, vaste zitplaats, voldoende ventilatie). We adviseren dit alleen te doen indien noodzakelijk.

Zorg voor eenrichtingsverkeer en meld een dringend advies voor het dragen van een mondkapje. Dit wordt binnenkort verplicht.

GOLFGO
Het werken met starttijden heeft in deze tijd veel voordelen. Spelers weten wanneer ze starten en dat zorgt voor een goede doorstroom en geen groepsvorming.
GOLFGO is een tool waarmee u dit kunt faciliteren. Wij bieden dit tot en met december 2020 gratis aan.
Meer informatie? Neem contact op met Simone via sv@nvg-golf.nl

Webinar
Sinds 11 mei zien we een opvallende stijging van nieuwe leden, maar hoe behoudt u deze leden?
Alexander Renders geeft op 30 oktober 16.00 uur een workshop hierover. Ook delen twee succesvolle golfbanen hun werkwijze. Meer informatie en aanmelden: https://www.ngf.nl/over-golf/online-trainingen/2020-30-oktober-online-workshop-ledenbehoud

Wij zijn bereikbaar voor vragen via mail/app/telefoon.