Update Golfbranche & Corona – 14 oktober (update NGF, NVG)

Beste mensen,

Vanmorgen goed overleg gehad met NOC*NSF en VWS om de onduidelijke zaken te bespreken. Wij beloofden u in de update van gister om op een paar punten terug te komen.

1. Wedstrijden
Wedstrijden tussen clubs zijn verboden. Onderlinge wedstrijden , zoals de dames- en herendag kunnen wel doorgang vinden ongeacht de leeftijd, mits geen groepsvorming vooraf en achteraf. Hier heeft de golf eerder dit jaar goede ervaringen mee opgedaan. Buiten op het gehele terrein is het maximaal aantal personen 250, dit aantal personen moet dus opgesplitst worden in groepen van maximaal 4 personen.
Om het risico zo laag mogelijk te houden adviseren wij geen shotguns te organiseren. Wilt u dit wel organiseren? Stel dan een coördinator aan die ervoor zorgt dat er geen groepsvorming ontstaat.

2. Lessen / trainingen / clinics
Lessen, trainingen, clinics en andere vormen mogen voor 18 jaar en ouder plaatsvinden, maximaal in groepjes van 4 personen exclusief de pro. Hoe werkt dat? 1 les kan uit meerdere groepjes van 4 bestaan. Voorwaarde is dat er ruimte is tussen de groepjes en het niet als 1 groep wordt gezien. Dus als de les op de driving range is met 8 personen, dan deelt u dit als volgt in: 4 matten, 1 mat vrij, volgende 4 personen. Een andere voorwaarde is dat de groepjes van 4 niet mengen. Dit om te voorkomen dat een besmet persoon niet de hele groep infecteert.

3. Jeugd tot 18 jaar
Voor kinderen tot 18 jaar gelden geen restricties. Sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.

4. Afhaal in horeca
Gister berichtten wij u dat afhaal weer is toegestaan. Dat ligt  genuanceerder blijkt vandaag. Hiervoor heeft u toestemming van uw gemeente nodig. Voor reguliere horeca is het toegestaan. Helaas is de lopende discussie over horeca op golf open/dicht hiermee nog steeds gaande. Wij zijn doende om via de lobby hier verandering in proberen aan te brengen. Wij houden u op de hoogte. Het advies voor nu: ga met uw gemeente in gesprek.

Bovenstaande is samengesteld aan de hand van de stukken die de Rijksoverheid heeft gepubliceerd en gesprekken met NOC*NCF en het ministerie van VWS. We zijn nog in afwachting van de noodverordening waarop gehandhaafd gaat worden.

Wij zijn bereikbaar voor vragen via mail/app/telefoon.