Update Golfbranche & Corona – 14 december 2021 (Update NVG, NGF)

Beste mensen,

Het demissionaire kabinet heeft vanavond bekendgemaakt dat de ‘avondlockdown’ verlengd wordt met maar liefst 4 weken (t/m vrijdag 14 januari 2022). Een tegenvaller, maar niet onverwacht. In deze update hebben we dus helaas niet veel (positiefs) nieuws te melden. De maatregelen zoals ze nu gelden zijn u allen bekend maar hebben we voor de volledigheid hieronder nogmaals voor u uitgeschreven.

We betreuren het nog steeds dat sporten na 17.00 uur tot medio januari nog steeds niet mag. Dat heeft in onze sport met name zeer grote implicaties voor de horeca en voor alle golfbanen met verlichte oefenfaciliteiten. Graag melden wij hier nog maar eens dat wij enorm met iedereen meeleven! We pleiten er sinds de invoering van de avondsluiting voor dat sport als eerste uitgezonderd gaat worden van de avondlockdown. We hebben ook een toezegging gekregen dat sport als eerste weer uitgezonderd wordt. Hopelijk wordt de avondlockdown medio januari 2022 opgeheven voor alle sporten. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook begrip voor het feit dat er maatregelen getroffen moeten worden.

Hieronder zetten we nogmaals op een rij wat de strenge (voortgezette) maatregelen voor golf betekenen.
– Sportlocaties (binnen en buiten), de horeca en niet-essentiële winkels (zoals golfshops) moeten de deuren sluiten tussen 17.00 uur en 5.00 uur. Dit betekent dat elke golfbaan (inclusief drivingranges, oefenfaciliteiten, sportkantines/clubhuizen en horecafaciliteiten) tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten moet zijn. Anders gezegd: na 17.00 uur mag er op sportlocaties niet meer gesport worden, dus na 17.00 uur mag op een golflocatie niet meer gegolft/getraind/geoefend/gelest worden. (Alleen voor topsporters gelden er na 17.00 uur uitzonderingen.) Er mag na 17.00 uur ook niet vergaderd worden in het clubhuis of in een ander gebouw op de golfbaan. De sportlocatie dient om 17.00 uur gesloten te worden. Golfbaanhoreca mag na 17.00 uur wel bezorgen.
– 1,5 meter afstand houden is ook verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Dit geldt dus voor horeca op golfbanen, want hier is placeren verplicht (naast een coronatoegangsbewijs voor mensen van 18 jaar en ouder). De verplichting om 1,5 meter afstand te houden in horeca heeft effect op het aantal bezoekers, er kunnen minder mensen binnen zijn. De verplichting om 1,5 meter afstand te houden in de horeca geldt niet voor mensen uit één huishouden.
– Voor ‘publieke locaties’ (bijvoorbeeld de receptie of de hal of vergaderruimte in een clubhuis) geldt ook de verplichting dat men 1,5 meter afstand houdt. Er kunnen dus minder mensen binnen zijn.
– Bij het verplaatsen binnen een locatie waar een coronatoegangsbewijs (CTB) geldt (bijvoorbeeld het clubhuis en restaurant) is het dragen van een mondkapje verplicht.
– Het thuiswerkadvies is: ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand’.

Voor ondernemers, bedrijven en sportorganisaties die door deze maatregelen worden getroffen, verlengt het kabinet de steunpakketten tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Het blijft belangrijk dat we golfers wijzen op de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. We adviseren om op drukke plaatsen eenrichtingsverkeer aan te brengen, zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Maak ook gebruik van de poster “Houd 1,5 meter afstand”. Bij de golfbeoefening zelf (spelen/trainen/oefenen/lessen) is 1,5 meter niet verplicht, maar wel een dringend advies.

Vanzelfsprekend blijft het ook belangrijk om golfers bij herhaling op de basisregels wijzen, zoals “was vaak en goed je handen” en “blijf thuis bij klachten”. Deze richtlijnen gelden voor iedereen, ook voor personen met een CTB. De basisregels helpen volgens de overheid aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Naleving van de ‘coronaspelregels’ op golfbanen is in ieders belang. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat golf toegestaan blijft en dat de strenge avondlockdown voor alle sporten zo snel mogelijk opgeheven wordt.

Als er vragen zijn over de voortzetting van de bestaande maatregelen, dan vernemen wij het graag.