Update Golfbranche & Corona – 14 april 2021 (update NVG, NGF)

Vanavond is bekend gemaakt dat de huidige lockdown verlengd wordt. De eerste stap wordt 28 april op z’n vroegst gezet, daarover volgt volgende week meer, dit is afhankelijk van de afname van het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona.

Mogelijke versoepelingen 28 april
De volgende maatregelen, die van toepassing zijn op golf, worden misschien versoepeld op 28 april:
– Het vervallen van de avondklok.
– Horeca buiten open*.
– Versoepelingen voor de golfshop.

Hier treft u het algemene openingsplan.

Mogelijkheid tot organiseren digitale ALV verlengd tot 1 juni
De werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is verlengd tot 1 juni 2021. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om (jaar)vergaderingen van rechtspersonen in elektronische (digitale) vorm te houden. Dit is dus ook van toepassing op de ALV van een sportvereniging. De werking van de wet is verlengd tot 1 juni 2021, waarbij is aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te verlengen tot 1 augustus 2021, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en organiseren van dergelijke vergaderingen.

Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1 augustus 2021) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd.

Tozo 4
Tozo 4 is vanaf 1 april jl. op te vragen.
Bekijk hier meer informatie.

*De afgelopen weken hebben wij met het ministerie van VWS, het POS en NOC*NSF gesprekken gevoerd over de openstelling van de horeca in de sport en het organiseren van wedstrijden en evenementen. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot helderheid en de vanavond nieuw gepresenteerde routekaart maakt de interpretatie niet eenvoudiger. We blijven de komende dagen deze gesprekken actief voeren en hopen snel meer duidelijkheid hieromtrent te kunnen geven.

Mochten er vragen zijn dan vernemen wij het graag.