Update Golfbranche & Corona – 11 mei 2021 (update NVG, NGF)

Beste mensen,

De banen en golfscholen zijn nog steeds vol. We lijken het momentum goed vast te houden. Nu kijken of dat ook zo blijft nu er verdere versoepelingen zijn aangekondigd vanavond en er meer keus zal zijn dan golf.

Horeca en golf
De horeca op sportaccommodaties wordt weer gelijkgeschakeld aan de reguliere horeca: dus ook onze terrassen kunnen weer open per 19 mei van 06.00 uur tot 20.00 uur! Er is wel een voorwaarde: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet op maandag 17 mei verder zijn gedaald. Dit betekent dat er dan een afname moet zijn van ongeveer 20 procent ten opzichte van de piek eind april. Het kabinet zal op 17 mei hier een definitief besluit over nemen.

De voorwaarden voor de terrassen zijn:
– Terrassen maximaal open van 06.00 tot 20.00 uur
– Er zijn vaste zitplaatsen en verplichte reserveringen. Reserveren mag voor maximaal 2 personen. Uitgezonderd van dit maximum
per reservering zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Reserveren aan de deur is toegestaan.
– Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, op 1,5 meter afstand. Uitgezonderd van dit maximum per tafel zijn kinderen tot
en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
– Er mogen maximaal 50 mensen op een terras zijn.
– Er is verplichte verificatie van gezondheid van de bezoeker door personeel. En het personeel is verplicht om te vragen aan bezoeker
om contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek.
– Er mag geen entertainment zijn, zoals live optredens, op of rondom het terras.
– Er is geen zelfbediening mogelijk.
– Bezoekers mogen alleen binnen zijn om gebruik te maken van het toilet, de garderobe of om te betalen. Binnen is een mondkapje verplicht.
– Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald.
– De basisregels blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.
– Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar staan.

Wij zijn blij dat de lobby die we samen met de maneges en buitensport hebben gevoerd z’n vruchten heeft afgeworpen. Ook zijn we blij met de steun van KHN, NOC*NSF, POS en MKB NL. Een bijzondere dank gaat uit naar Ben Koopman voor zijn hulp.

Golflessen in groepjes
Buiten mag weer in groepen van 30 personen gesport worden, dus de eerdere restricties die er zaten op een groepsgrootte van 4 zijn er voor de buitensport van af. Golflessen in groepjes kan dus weer, wel rekening houdend met de 1,5 meter.

Volwassenen onder de 27 jaar en kinderen mochten eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen bijvoorbeeld buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand te houden.

Binnen golf
Ook mogen binnensport locaties weer open. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een pro op 1,5 meter afstand gesport.
Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Het mondkapje mag af tijdens het sporten. Douches en kleedkamers blijven voorlopig gesloten.

Protocol
Het protocol voor de golfbranche zal na het definitieve besluit van het kabinet op 17 mei een update krijgen.