Update Golfbranche & Corona – 1 februari (update NVG, NGF)


Beste mensen,

Morgen om 19.00 uur is de eerstvolgende persconferentie, maar voor nu hebben we al een aantal zaken die we graag delen.

Online tool ‘Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’
De overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om de schade veroorzaakt door corona (deels) te compenseren. Maar al die verschillende regelingen maken het voor sportverenigingen en ondernemers niet per sé overzichtelijker. Om clubs hier wegwijs in te maken staat sinds vandaag een speciaal interactief dossier online, samengesteld door sportbonden in samenwerking met NOC*NSF. Ook voor ondernemers is dit een handig overzicht. In het dossier ‘Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’ staat eenvoudig uitgelegd welke overheidsregelingen er zijn en ontdekken clubs voor welke regelingen ze wel en niet in aanmerking komen. Het dossier bevat in hoofdlijnen “De financiële keten van een sportclub” en laat zien welke financiële relaties er kunnen zijn tussen sporter, sportclub en sportbond en hoe die met elkaar samenhangen. De financiële compensatieregelingen van het Rijk zijn erop gericht om de schade te vergoeden voor concreet genoemde kostenposten. Daarom is het van belang dat sportclubs en sportbonden hier goed naar kijken voordat ze eventuele eigen afspraken of regelingen gaan maken over financiële compensatie. Want dat kan er onbedoeld toe leiden dat er sprake kan zijn van minder financiële compensatie uit de Rijksregelingen, zoals de TASO, TVS en NOW.  In het dossier wordt dat verder uitgelegd.

Bekijk hier het dossier ’Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’.

Bekijk hier het overzicht dat we hebben opgesteld in samenwerking met Deloitte op 18-01-2021.

Avondklok protocol & posters
Hier zijn twee nieuwe posters te vinden m.b.t. de avondklok en hier het aangepaste golfprotocol.

We zijn bereikbaar voor vragen.