Toolkit Communicatie

Toolkit

Download PDF
De Golfalliantie werkt op nationaal niveau aan duurzaam beheer in het algemeen en de Green Deal Sportvelden in het bijzonder. Dit houdt o.m. in dat gewerkt wordt aan onderzoek, innovatie, voorlichting, kennisdeling, educatie, zelfregulering en monitoring.

Daarnaast hebben de individuele baanbeheerders een belangrijke rol. Het echte werk vindt immers op lokaal niveau op de golfbanen en -clubs plaats. Daar moet de transitie in golfbaanbeheer.

Een essentieel onderdeel in deze transitie is communicatie met de golfers. Zij moeten goed geïnformeerd worden over de stappen die in beheer genomen worden en vooral over de vraag waarom duurzaam beheer nodig is en welke gevolgen dat op korte – en lange termijn heeft voor de speelkwaliteit en samenhangende kosten.

Om de baanbeheerders te ondersteunen in deze communicatie heeft de Golfalliantie een toolkit ontwikkeld. Deze wordt regelmatig geactualiseerd op basis van de behoefte vanuit de sector.

Heeft u suggesties ter verbetring van de toolkit? Laat het ons weten (info@golfgezondgroen.nl)