Statement Platform Ondernemende Sportaanbieders over nieuwe coronamaatregelen kabinet

Aanleiding
Als maatregel om de sterke groei van het aantal coronabesmettingen en opnames in het ziekenhuis te beteugelen, wil het kabinet met ingang van 5 november 2021 QR-codes invoeren om toegang te krijgen tot sportaccommodaties.

Reactie namens ruim 13.000 ondernemers in de sport die dagelijks mensen helpen fit te worden
De ondernemende sportbranche uit grote zorgen over het voornemen van het kabinet om CTB’s als toegangseis voor sport te willen gaan hanteren. In onze ogen heeft deze maatregel een averechts effect.

Opzeggingen stromen binnen
Bij veel sportaanbieders stromen de opzeggingen binnen: juist de doelgroep die niet gevaccineerd is en wel vitaal en gezond willen leven en bereid zijn om daarin te investeren haakt af. De ondernemende sport is niet tegen of juist voor vaccinaties als oplossing voor de pandemie. Echter mensen die bij een sportaccommodatie komen zijn een afspiegeling van onze maatschappij. Op deze wijze wordt een deel van de bevolking niet aangemoedigd om gezonder te leven, maar juist afgeremd. In plaats van onderdeel van de oplossing wordt onze branche nu onderdeel van het probleem. Dat is niet nodig en onterecht.

Kostbaarste bezit
Als branche weten wij als geen ander dat gezondheid ons kostbaarste bezit is: wij zetten ons immers iedere dag in om mensen in Nederland te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl en een fitter en vitaler leven. Dat doen alle sportaanbieders op een veilige en verantwoorde manier, met goed gereguleerde coronaprotocollen. Niet voor niets zijn er amper besmettingshaarden van corona in onze branche geweest: omdat de sportaccommodaties hun zaken goed voor elkaar hebben. Dat zou eigenlijk tot vertrouwen moeten leiden. Het kabinet legt daarentegen onze sector beperkingen op, terwijl we Nederland juist fitter, gezonder en vitaler (willen) maken

Uitvoerbaarheid
Daarbij komt dat de uitvoerbaarheid van de maatregel zeer ingewikkeld, zo niet onmogelijk. Veel sportaccommodaties zijn openbaar toegankelijk, er lopen openbare wegen doorheen. Daarbij is er geen personeel beschikbaar en ook niet op korte termijn te organiseren om controles te gaan uitvoeren.

Vragen aan de politiek:
– Waarom besluit het kabinet om deze maatregelen te nemen bij de sportsector die juist meehelpt met het bestrijden van de pandemie?
– Realiseert het kabinet zich dat door de voorgenomen maatregelen minder mensen gaan sporten en dus inboeten aan de juist broodnodige fitheid?
– Hoe verwacht de overheid dat ondernemers deze maatregelen kunnen uitvoeren en handhaven? Er is immers al sprake van een personeelstekort in de branche.
– Realiseert het kabinet zich dat klanten in de sportbranche, via hun abonnement, al betaald hebben voor de dienstverlening waarvoor ze geweigerd gaan worden als ze geen QR-code laten zien?
– Vanaf de berichtgeving van vrijdag worden veel abonnementen opgezegd door klanten die niet met een QR-code willen trainen omdat ze niet 3 tot 4 keer per week gaan testen. Dat is toch niet het effect dat het kabinet wil bereiken? En gaat het kabinet de sportondernemers financieel steunen?

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders is een samenwerkingsverband van 16 branches waar ruim 100.000 gepassioneerde medewerkers ca. 7 miljoen sporters helpen fit te worden en sociaal te binden.

Met vriendelijke groet,Brancheorganisaties POS

Haike Blaauw
Voorzitter

Patrick Rijnbeek
Penningmeester

Lodewijk Klootwijk
Secretaris
06-19.616.624
LK@ondernemendesportaanbieders.nl

NOC*NSF, KNVB, POS en NL Actief
Tevens is er een brief verstuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens NOC*NSF, KNVB, POS en NL Actief met de vraag om sportbeoefening buiten de CTB-plicht te laten vallen. De gehele brief kunt u hier nalezen.