Stageplaatsen en leerwerkbanen

Het ging mis in de vorige crisis. Zal het nu weer zo gaan als het gaat om mbo-studenten? Jonge vakmensen stonden destijds aan de kant omdat bedrijven in hun strijd om het hoofd boven water te houden, andere keuzes maakten. Maar naderhand, toen de economie weer aantrok, plukten een hoop sectoren daar de wrange vruchten van. Kweekvijvers – die zij zelf niet meer hadden gevuld – bleken leeg te zijn.

Vakmensen zijn altijd nodig
Laten we niet weer diezelfde fout maken. Er komen signalen dat bbl-studenten, die vier dagen het vak leren bij een ondernemer en één dag naar het mbo gaan, moeilijk hun werkplek kunnen behouden en nieuwe studenten niet aan een leer-werkplek kunnen komen voor volgend studiejaar. Hoe begrijpelijk het ook is dat bedrijven zich nu bezinnen, er moeten nieuwe mensen opgeleid blijven worden. We weten allemaal niet hoe de wereld er over een halfjaar uitziet, maar één ding is toch echt zeker: we gaan altijd nieuwe vakmensen nodig hebben. In de bouw, horeca, bij de kappers, in de techniek, en ga zo maar door. Het is niet voor niks dat stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een actieplan heeft gemaakt.

Leerwerkbanen
Het creëren van leerwerkbanen in uw organisatie zorgt voor flexibele versterking van het team, bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van uw organisatie en zorgt voor een frisse wind van kennis en ideeën. Leerwerkbanen binnen een golfaccommodatie kunnen de volgende functies bevatten:

Sport
Sport- en bewegingsleider
Medewerker sport en recreatie
Coördinator sportinstructie, training en coaching

Horeca
Kok
Manager horeca
Gastheer/gastvrouw
Assistent horeca, voeding, voedingsindustrie

Groen
Medewerker groen en cultuurtechniek
Medewerker natuur, water en recreatie
Medewerker hovenier
Opzichter/ uitvoerder groene ruimte

Zakelijke dienstverlening
Bedrijfsadministrateur
Medewerker marketing en communicatie
Financieel administratief medewerker
Management assistent
Medewerker receptie
Medewerker evenementenorganisatie
Office assistent

Facilitaire dienstverlening
Medewerker facilitaire dienstverlening
Facilitair leidinggevende

Voordelen
De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Uw golfaccommodatie dient dus een erkenning te krijgen als leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf hebt u de volgende voordelen:
– Opleiden is een leuke manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen. Veel studenten gaan na hun opleiding aan het werk bij hun leerbedrijf.
– Studenten hebben een frisse kijk op uw bedrijf en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten met zich mee – belangrijk voor een gezonde mix van jong en oud.
– Studenten werken direct mee in uw bedrijf. U hebt plezier van de extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.
– Studenten wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen kunt u uw aantrekkingskracht als werkgever vergroten.
– Het speciale beeldmerk dat u op uw bedrijfsauto, briefpapier, website, enzovoorts mag gebruiken geeft een positieve uitstraling op uw klanten.
– U kunt in aanmerking komen voor subsidies en fondsen, zoals de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Erkend leerbedrijf
Als erkend leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden:
– U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
– U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
– U bent bereid om samen te werken met de school en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
– U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.

Via de website van SBB kunt u een aanvraag doen om een erkend leerbedrijf te worden.
https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Ongeveer tien dagen na het aanvragen van de erkenning neemt een adviseur van SBB contact met u op. Er wordt dan een afspraak gemaakt om alle voorwaarden waar u als erkend leerbedrijf aan moet voldoen door te nemen. Daarnaast worden de mogelijke functies besproken die beschikbaar zijn binnen uw golfaccommodatie.

Vergoeding
Gelukkig wordt het ondernemers dit maal makkelijker gemaakt om de stap te zetten naar het bieden van leerwerkbanen. Voorheen kregen organisaties pas ruim na afloop van het studiejaar een vergoeding van maximaal 2.700 euro voor het opleiden van een bbl-student. Eind mei gaat er een nieuw overheidsloket open, waar ondernemers die nu een bbl-student op leiden alvast een voorschot kunnen vragen. Het opleiden van een student kost ondernemers vaak veel geld en tijd, die ze dan ook met liefde vrijmaken. Maar dit zal hen zeker helpen in deze moeilijke tijd om een student te behouden en toch weer te kiezen voor het opleiden van hun eigen vakmensen.

Subsidieregeling Praktijkleren
Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen door middel van de verstrekking van subsidie.

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De regeling loopt tot 01-01-2023.

Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de subsidieregeling Praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar.

Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. Voor meer informatie over de regeling, bekijk de website: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren.